Gi&#x
E1;m đốc BV Bệnh Nhiệt đới TW: Bệnh viện c&#x
F3; đủ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế để điều trị bệnh nh&#x
E2;n COVID-19

Tin n&#x

SKĐS - Ng&#x
E0;y 28/5, TS BS Phạm Ngọc Thạch – Gi&#x
E1;m đốc BV Bệnh Nhiệt đới TW khẳng định: BV c&#x
F3; đủ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế để điều trị bệnh nh&#x
E2;n COVID-19, bao gồm cả c&#x
E1;c bệnh nh&#x
E2;n nặng cần &#x
E1;p dụng c&#x
E1;c kỹ thuật như thở m&#x
E1;y x&#x
E2;m nhập, ECMO (hệ thống tim phổi nh&#x
E2;n tạo), lọc m&#x
E1;u…


Những l&#x
E1; phiếu gửi gắm niềm tin nơi tuyến đầu chống dịch

Tin n&#x

'Ng&#x
E0;y c&#x
E1;ch ly sắp kết th&#x
FA;c nhưng với chị, ng&#x
E0;y về qu&#x
EA; thắp hương v&#x
E1;i mẹ vẫn c&#x
F2;n rất xa...'


Một ca COVID-19 nặng của Bắc Ninh chuyển l&#x
EA;n tuyến tr&#x
EA;n điều trị, can thiệp ECMO

Tin n&#x


Ca tử vong v&#x
EC; COVID-19 tr&#x
EA;n nền bệnh nh&#x
E2;n tăng huyết &#x
E1;p, đ&#x
E1;i th&#x
E1;o đường, xẹp đốt sống lưng đ&#x
E3; phẫu thuật

Tin n&#x

SKĐS - 15h ng&#x
E0;y 15/5, Bộ Y tế th&#x
F4;ng tin về ca tử vong của bệnh nh&#x
E2;n COVID-19 thứ 36 tại Việt Nam. Bệnh nh&#x
E2;n tử vong c&#x
F9;ng ng&#x
E0;y với chẩn đo&#x
E1;n: Suy h&#x
F4; hấp, vi&#x
EA;m phổi nặng vị SARS- Co
V-2, tăng huyết &#x
E1;p, đ&#x
E1;i th&#x
E1;o đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đ&#x
E3; phẫu thuật.

Bạn đang xem: Bệnh viện nhiệt đới twChuy&#x
EA;n gia đầu ng&#x
E0;nh hội chẩn điều trị 4 ca bệnh COVID-19 nặng tại BV Bệnh Nhiệt đới TW

Tin n&#x

SKĐS - trong số c&#x
E1;c bệnh nh&#x
E2;n COVID-19 đang điều trị, hiện c&#x
F3; 4 ca bệnh nặng, nhiều bệnh l&#x
FD; nền nặng đi k&#x
E8;m đ&#x
E3; được c&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia đầu ng&#x
E0;nh hội chẩn để b&#x
E0;n phương &#x
E1;n điều trị tốt nhất mang đến c&#x
E1;c bệnh nh&#x
E2;n...


S&#x
E1;ng 9/5: Th&#x
EA;m 15 ca mắc COVID-19 trong nước, ri&#x
EA;ng BV Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 l&#x
E0; 6 ca

Tin n&#x

SKĐS - Bản tin s&#x
E1;ng 9/5 của Bộ Y tế mang đến biết ghi nhận th&#x
EA;m 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ri&#x
EA;ng BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 l&#x
E0; 6 ca, Bắc Giang 5 ca, c&#x
F2;n lại ở Lạng Sơn, Bắc Giang v&#x
E0; H&#x
E0; Nam. Việt nam hiện c&#x
F3; 3.245 bệnh nh&#x
E2;n, thế giới hơn 158,2 triệu người mắc.


Tối 8/5: Th&#x
EA;m 78 ca mắc COVID-19, ri&#x
EA;ng vào nước ghi nhận 65 ca

Tin n&#x

SKĐS - Bản tin tối 8/5 của Bộ Y tế đến biết c&#x
F3; th&#x
EA;m 78 ca mắc COVID-19, ri&#x
EA;ng vào nước đ&#x
E3; ghi nhận 65 ca, gồm H&#x
E0; Nội 22 ca, Bắc Ninh 17 ca, Đ&#x
E0; Nẵng 8 ca, Vĩnh Ph&#x
FA;c 7 ca, số c&#x
F2;n lại ở c&#x
E1;c tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Y&#x
EA;n, Hải Dương, Th&#x
E1;i B&#x
EC;nh, Hải Ph&#x
F2;ng, Huế, phái mạnh Định, Quảng Nam


Tối 6/5: Th&#x
EA;m 60 ca mắc COVID-19, c&#x
F3; 56 ca ghi nhận vào nước

Tin n&#x

SKĐS - Bản tin tối ng&#x
E0;y 6/5 của Bộ Y tế mang lại biết c&#x
F3; th&#x
EA;m 60 ca mắc COVID-19, vào đ&#x
F3; 56 ca ghi nhận trong nước v&#x
E0; 4 ca nhập cảnh được c&#x
E1;ch ly ngay. Việt nam giới hiện c&#x
F3; 3.090 bệnh nh&#x
E2;n. Đến chiều nay thế giới đ&#x
E3; ghi nhận hơn 155,9 triệu bệnh nh&#x
E2;n.


Tin n&#x

SKĐS - BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 ghi nhận khoảng 500 người đến kh&#x
E1;m v&#x
E0; điều trị mỗi ng&#x
E0;y. Ngo&#x
E0;i việc điều trị, bệnh viện cơ sở 1 lu&#x
F4;n vào trạng th&#x
E1;i sẵn s&#x
E0;ng hỗ trợ cơ sở 2 điều trị bệnh nh&#x
E2;n COVID-19 nếu cần.


Bộ trưởng Bộ Y tế: 5 điểm cần chấn chỉnh sau sự việc của BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2

Tin n&#x

SKĐS - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, qua sự việc c&#x
E1;ch ly của BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đ&#x
F4;ng Anh c&#x
F3; một số b&#x
E0;i học được r&#x
FA;t ra, vào đ&#x
F3; m&#x
F4;i trường c&#x
E1;ch ly, quản l&#x
FD; c&#x
E1;ch ly, l&#x
E2;y nhiễm vào m&#x
F4;i trường n&#x
E0;y l&#x
E0; một trong những b&#x
E0;i học cần phải đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; r&#x
FA;t ghê nghiệm v&#x
E0; triển khai quyết liệt hơn...


C&#x
F3; 2 ca COVID-19 li&#x
EA;n quan lại BV Nhiệt đới TW, Bắc Ninh họp khẩn vào đ&#x
EA;m

Tin n&#x

SKĐS - B&#x
E0; Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch ubnd tỉnh Bắc Ninh mang lại biết, c&#x
E1;c lực lượng chức năng của Bắc Ninh tập trung r&#x
E0; so&#x
E1;t, khoanh v&#x
F9;ng, truy hỏi vết thần tốc c&#x
E1;c trường hợp tiếp x&#x
FA;c với c&#x
E1;c ca mắc COVID-19 tr&#x
E1;nh dịch bệnh l&#x
E2;y lan. N&#x
E2;ng mức độ chống dịch ở cấp độ cao nhất.


Bộ Y tế: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW thực hiện triệt để c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng ngừa l&#x
E2;y nhiễm ch&#x
E9;o

Tin n&#x

SKĐS - PGS.TS Lương Ngọc Khu&#x
EA;- Cục trưởng Cục Quản l&#x
FD; Kh&#x
E1;m chữa bệnh- Bộ Y tế y&#x
EA;u cầu: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cần thực hiện triệt để c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng ngừa l&#x
E2;y nhiễm ch&#x
E9;o đến nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n y tế, mang lại người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện v&#x
E0; phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, CDC H&#x
E0; Nội để tổ chức tróc nã vết v&#x
E0; điều tra dịch tễ học.


Ban Chỉ đạo: C&#x
E1;ch ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Kim tầm thường 14 ng&#x
E0;y để ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19

Tin n&#x

SKĐS - Chiều 5/5, Bộ Y tế đến biết, ngay sau thời điểm ph&#x
E1;t hiện một b&#x
E1;c sỹ c&#x
F4;ng t&#x
E1;c tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Kim tầm thường (Đ&#x
F4;ng Anh- H&#x
E0; Nội) c&#x
F3; kết quả x&#x
E9;t nghiệm dương t&#x
ED;nh với vi r&#x
FA;t SARS-Co
V-2, Bộ Y tế đ&#x
E3; chỉ đạo bệnh viện r&#x
E0; so&#x
E1;t, tổ chức x&#x
E9;t nghiệm s&#x
E0;ng lọc mang đến to&#x
E0;n bộ nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n y tế, học vi&#x
EA;n, bệnh nh&#x
E2;n, người nh&#x
E0; bệnh nh&#x
E2;n hiện đang c&#x
F3; mặt tại bệnh viện. Bước đầu, Bệnh viện nhận định đ&#x
E2;y l&#x
E0; ch&#x
F9;m ca bệnh COVID-19 do l&#x
E2;y nhiễm trong quần thể điều trị bệnh nh&#x
E2;n nội tr&#x
FA; của bệnh viện tại cơ sở Kim Chung


Đo&#x
E0;n c&#x
F4;ng t&#x
E1;c Bộ Y tế: Chuyển 2 ca bệnh COVID-19 vi&#x
EA;m phổi tại Th&#x
E1;i B&#x
EC;nh về BV Bệnh nhiệt đới TW

Tin n&#x

SKĐS - Đo&#x
E0;n c&#x
F4;ng t&#x
E1;c của Bộ Y tế đề nghị BVĐK tỉnh Th&#x
E1;i B&#x
EC;nh tập trung điều trị người bệnh COVID-19, theo d&#x
F5;i s&#x
E1;t diễn biến từng ca bệnh v&#x
E0; đề nghị chuyển 2 ca bệnh c&#x
F3; vi&#x
EA;m phổi về BV Bệnh nhiệt đới TW


C&#x
E1;c Bệnh viện của H&#x
E0; Nội "chia lửa" điều trị bệnh nh&#x
E2;n COVID-19 với BV Bệnh Nhiệt đới TW

Tin n&#x

SKĐS - C&#x
E1;c bệnh viện của H&#x
E0; Nội chỉ chuyển tuyến người bệnh mắc COVID-19 đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong trường hợp thật sự cần thiết v&#x
E0; bệnh nh&#x
E2;n nặng.


Những thầy thuốc của tuyến đầu chống dịch...

Tin n&#x

SKĐS - trong “cuộc chiến” chống “giặc” COVID-19 lần n&#x
E0;y, được đến nhiều tuyến đầu ph&#x
F2;ng, chống dịch, được tr&#x
F2; chuyện với nhiều y b&#x
E1;c sĩ, t&#x
EC;m hiểu th&#x
EA;m những vất vả của nghề, nghiệp m&#x
E0; họ gắn b&#x
F3; v&#x
E0; cũng v&#x
EC; thế m&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i th&#x
EA;m cảm phục, sẻ phân chia với họ nhiều hơn...


Th&#x
EA;m 3 bệnh nh&#x
E2;n nhiễm n
Co
V của Việt phái mạnh đ&#x
E3; khỏi bệnh v&#x
E0; xuất viện

Tin n&#x

SKĐS - Th&#x
F4;ng tin từ Bộ Y tế mang đến biết v&#x
E0;o l&#x
FA;c 14h chiều nay- ng&#x
E0;y 10/2, c&#x
F3; 3 bệnh nh&#x
E2;n mắc n
Co
V điều trại BV Bệnh nhiệt đới TW sẽ được xuất viện. Như vậy, đến thời điểm n&#x
E0;y, Việt nam đ&#x
E3; điều trị mang đến 6 trường hợp chiến thắng n
Co
V


Lễ hội g&#x
F2; Đống Đa - Lễ hội ghi nhớ một thời kỳ lẫy lừng của d&#x
E2;n tộc

X&#x

SKĐS - Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 l&#x
E0; một vào những chiến c&#x
F4;ng hiển h&#x
E1;ch bậc nhất vào lịch sử chống ngoại x&#x
E2;m của d&#x
E2;n tộc ta.


Thời tiết ng&#x
E0;y 26/1: Miền Bắc sắp ch&#x
EC;m vào r&#x
E9;t đậm, xuất hiện mưa tuyết v&#x
E0; băng gi&#x
E1;

X&#x

50 năm Hiệp định Paris: Những b&#x
E0;i học qu&#x
FD; gi&#x
E1;

X&#x

Bực tức chuyện ng&#x
E0;y Tết, em trai cài xăng đốt nh&#x
E0; anh ruột

Ph&#x

SKĐS - Xuất ph&#x
E1;t từ m&#x
E2;u thuẫn chuyện ng&#x
E0;y Tết, em trai đ&#x
E3; cài xăng đốt nh&#x
E0; anh ruột khiến nạn nh&#x
E2;n bị bỏng to&#x
E0;n th&#x
E2;n.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Mạng Viettel 10K 1 Ngày, Tuần, Tháng 5K, 10K, 50K, 90K


Triệt ph&#x
E1; đường d&#x
E2;y chuy&#x
EA;n trộm cắp ti&#x
EA;u thụ xe pháo m&#x
E1;y

Ph&#x

Bắt đối tượng g&#x
E2;y ra h&#x
E0;ng loạt vụ đập k&#x
ED;nh &#x
F4; t&#x
F4; để trộm cắp

Ph&#x

Phong tục đ&#x
F3;n Tết Nguy&#x
EA;n đ&#x
E1;n của một số nước ch&#x
E2;u &#x

D&#x
F9; có kh&#x
F4;ng &#x
ED;t n&#x
E9;t kh&#x
E1;c biệt về đặc th&#x
F9; văn h&#x
F3;a, tuy nhiên tựu phổ biến tết &#x
C2;m lịch ở c&#x
E1;c nước ch&#x
E2;u &#x
C1; vẫn l&#x
E0; dịp để c&#x
E1;c th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n vào gia đ&#x
EC;nh c&#x
F9;ng sum họp để đ&#x
F3;n ch&#x
E0;o năm mới b&#x
EC;nh an v&#x
E0; hạnh ph&#x
FA;c.


14 kỷ lục bất ngờ về m&#x
E8;o nh&#x

K&#x
FD; ức nam giới Sudan: Vinh quang sứ mệnh d&#x
E0;i l&#x
E2;u h&#x
F2;a b&#x

Những biến chứng nguy hiểm của thuỷ đậu m&#x

SKĐS - Mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng tr&#x
EA;n dưới 30.000 trường hợp mắc thuỷ đậu, 90% bệnh nh&#x
E2;n bị nhiễm thuỷ đậu l&#x
E0; trẻ trong độ tuổi từ 2 - 7 tuổi. Thuỷ đậu mặc dù l&#x
E0; bệnh l&#x
E0;nh t&#x
ED;nh, kết thúc theo cảnh b&#x
E1;o của c&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia, bệnh n&#x
E0;y cũng c&#x
F3; thể g&#x
E2;y ra những biến chứng nguy hiểm mang đến người mắc...


Số trẻ nhiễm s&#x
E1;n lợn tại Bắc Ninh đ&#x
E3; l&#x
EA;n đến 209 b&#x
E9;

Tin n&#x

SKĐS - T&#x
ED;nh đến 21h ng&#x
E0;y 17/3, theo số liệu cập nhật mới nhất của BV Bệnh Nhiệt đới TW đ&#x
E3; c&#x
F3; th&#x
EA;m 58 trẻ ở Bắc Ninh dương t&#x
ED;nh với s&#x
E1;n lợn, tại Viện Sốt r&#x
E9;t- K&#x
FD; sinh tr&#x
F9;ng- C&#x
F4;n tr&#x
F9;ng TW cũng tăng th&#x
EA;m 27 trẻ. Như vậy đến thời điểm n&#x
E0;y đ&#x
E3; c&#x
F3; 209 trẻ ở Bắc Ninh nhiễm s&#x
E1;n lợn


Gần 1.500 trẻ ở Bắc Ninh về H&#x
E0; Nội x&#x
E9;t nghiệm: Đ&#x
E3; c&#x
F3; 124 trẻ Bắc Ninh nhiễm s&#x
E1;n lợn

Tin n&#x

SKĐS - T&#x
ED;nh đến s&#x
E1;ng ng&#x
E0;y 17/3, kết quả x&#x
E9;t nghiệm số trẻ từ Bắc Ninh đến kh&#x
E1;m tại hai BV Bệnh nhiệt đới TW v&#x
E0; Viện Sốt r&#x
E9;t - K&#x
FD; sinh tr&#x
F9;ng- C&#x
F4;n tr&#x
F9;ng TW đ&#x
E3; c&#x
F3; 124 trẻ bị nhiễm s&#x
E1;n lợn.


H&#x
E0;ng trăm trẻ ở Bắc Ninh xuống H&#x
E0; Nội x&#x
E9;t nghiệm: Đ&#x
E3; c&#x
F3; 62 ch&#x
E1;u mắc s&#x
E1;n lợn

Tin n&#x

SKĐS - T&#x
ED;nh đến 18h chiều ng&#x
E0;y 15/3, kết quả x&#x
E9;t nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới TW v&#x
E0; Viện Sốt r&#x
E9;t - K&#x
FD; sinh tr&#x
F9;ng- C&#x
F4;n tr&#x
F9;ng TW đ&#x
E3; ph&#x
E1;t hiện 62 trẻ tại Thanh Khương (Thuận Th&#x
E0;nh- Bắc Ninh) dương t&#x
ED;nh với s&#x
E1;n lợn.


Học tập, qu&#x
E1;n triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Thường trực Ban B&#x
ED; thư: Nhận thức đ&#x
FA;ng vai tr&#x
F2; của c&#x
F4;ng t&#x
E1;c kiểm tra, gi&#x
E1;m s&#x
E1;t

Ng&#x
E0;y 10/1, Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị to&#x
E0;n quốc tổng kết c&#x
F4;ng t&#x
E1;c kiểm tra, gi&#x
E1;m s&#x
E1;t năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Đổi mới phương thức l&#x
E3;nh đạo của Đảng phải mạnh mẽ v&#x
E0; s&#x
E2;u sắc


Khai mạc Hội nghị to&#x
E0;n quốc qu&#x
E1;n triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 kh&#x
F3;a XIII


CHỈ ĐẠO, ĐIỀU H&#x
C0;NH CỦA L&#x
C3;NH ĐẠO BỘ Y TẾ

Thứ trưởng Bộ Y tế đ&#x
F3;n c&#x
F4;ng d&#x
E2;n nh&#x
ED; ch&#x
E0;o đời v&#x
E0;o thời khắc Giao thừa Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o

SKĐS - V&#x
E0;o thời khắc Giao thừa Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o, tiếng oa oa của "ch&#x
FA; m&#x
E8;o" Trần Đăng Dương vang l&#x
EA;n vào ph&#x
F2;ng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn v&#x
E0; Gi&#x
E1;m đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường c&#x
F9;ng đ&#x
F3;n b&#x
E9; ch&#x
E0;o đời trong thời khắc đặc biệt.


Đảng, Nh&#x
E0; nước v&#x
E0; Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y b&#x
E1;c sĩ, nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n y tế trong dịp Tết


C&#x
E1;c bệnh viện l&#x
EA;n kế hoạch đảm bảo kh&#x
E1;m chữa bệnh dịp Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o thế n&#x
E0;o?&#x
D;&#x
A;


Hướng dẫn ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Nghệ An: Tăng tốc ti&#x
EA;m 250.000 liều vaccine COVID-19 trong 1 tuần

SKĐS - Nghệ An đang đẩy nhanh v&#x
E0; phấn đấu ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh ti&#x
EA;m tr&#x
EA;n 250.000 liều vaccine COVID-19 vào v&#x
F2;ng 1 tuần.


C&#x
F2;n 21 ng&#x
E0;y: Ti&#x
EA;m mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi mới đạt 41,4%; c&#x
F3; tỉnh rất thấp chỉ 13,7%


C&#x
F2;n 28 ng&#x
E0;y: Vẫn c&#x
F2;n tỉnh ti&#x
EA;m mũi 2 vaccine COVID-19 mang lại trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi rất chậm, chỉ gần 13%


SỰ SỐNG HỒI SINH

Gặp sản phụ 'chết đi sống lại' 6 lần: Nghĩ đến việc b&#x
E1;c sĩ hết l&#x
F2;ng cứu chữa, m&#x
EC;nh phải cố gắng sống tốt hơn...

SKĐS - Trải qua biến cố "thập tử nhất sinh", vợ chồng Ngọc Ho&#x
E0;i ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng y&#x
EA;u thương v&#x
E0; thấu hiểu cho nhau hơn. Ngọc Ho&#x
E0;i cảm thấy m&#x
EC;nh may mắn được c&#x
E1;c thầy thuốc cứu sống, được tiếp tục chăm lo, thu v&#x
E9;n cho chồng con.


Bệnh nh&#x
E2;n COVID-19 nặng một năm trước: 'Ngỡ trở về l&#x
E0; b&#x
EC;nh tro cốt nhưng hồi sinh nhờ thầy thuốc'


Nh&#x
E0; b&#x
E1;o - cascadeur Lữ Đắc Long vượt qua "cửa tử" để trả ơn cuộc đời


Tr&#x
EA;n những nẻo đường b&#x
E1;c &#x
E1;i

Người mẹ vượt qua quan liêu niệm 'chết to&#x
E0;n th&#x
E2;y', hiến tạng con trai để cứu 6 người

SKĐS - Đ&#x
E3; 6 năm tr&#x
F4;i qua, người mẹ vẫn kh&#x
F4;ng thể qu&#x
EA;n giờ khắc vị b&#x
E1;c sĩ n&#x
F3;i với b&#x
E0;: “Con trai chết n&#x
E3;o nhưng vẫn c&#x
F3; thể cứu được nhiều người kh&#x
E1;c, nếu đồng &#x
FD; hiến tạng”...


Người lặng thầm gieo t&#x
EC;nh y&#x
EA;u thương, b&#x
E1;c &#x
E1;i


Đau đầu sau uống rượu bia c&#x
F3; n&#x
EA;n d&#x
F9;ng thuốc giảm đau?

SKĐS - Nhiều người bị đau đầu sau khi uống rượu bia liền sử dụng thuốc paracetamol v&#x
EC; nghĩ sẽ l&#x
E0;m giảm triệu chứng n&#x
E0;y. Mặc dù nhi&#x
EA;n đ&#x
E2;y lại l&#x
E0; c&#x
E1;ch l&#x
E0;m g&#x
E2;y hại cho sức khỏe.


Thời sự
X&#x
E3; hội Ph&#x
E1;p luật Quốc tế
Y tế
Tin n&#x
F3;ng y tế Th&#x
E0;nh tựu y tế Blog thầy thuốc Sự hi sinh thầm lặng Camera bệnh viện COVID-19
Bản tin sức khỏe Giao lưu Truyền h&#x
EC;nh trực tuyến
An to&#x
E0;n d&#x
F9;ng thuốc Th&#x
F4;ng tin dược học Thuốc mới Vaccine
Thầy giỏi – thuốc tốt Bệnh viện - ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;m Vị thuốc xung quanh ta Chữa bệnh kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng thuốc
Bệnh người cao tuổi Bệnh thường gặp Bệnh phụ nữ Bệnh nam giới giới Bệnh trẻ em Sức khỏe t&#x
E2;m hồn Ung thư
ngay trong lúc nhận được tin tức Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW bị phong lan do lộ diện một số ca lây truyền Covid 19 nhưng vẫn liên tục đảm nhận trách nhiệm điều trị người bị bệnh Covid 19 nặng nề từ các tuyến đưa lên, Công đoàn khám đa khoa Lão khoa TW đã mau lẹ kêu gọi toàn bộ cán cỗ viên chức, fan lao động khám đa khoa tham gia góp sức ủng hộ những đồng nghiệp tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW.
Với lòng tin “Đồng hành, góp sức, chia sẻ yêu thương”, dịp ủng hộ diễn ra nhanh chóng, sau đúng một ngày kêu gọi, Công đoàn khám đa khoa nhận được 62.300.000đ. Số chi phí này ngay lập tức được chuyển đến thông tin tài khoản của khám đa khoa Bệnh nhiệt đới TW như một tin nhắn gửi rượu cồn viên, share của những đồng nghiệp tại bệnh viện Lão khoa TW tới những người bạn của mình nơi tuyến đầu phòng dịch: Mong các đồng nghiệp chân cứng đá mềm, vững kim cương vượt qua thử thách như bí quyết các các bạn đã kiên cường chống đỡ với dịch bệnh lây lan trong trong cả hơn một năm qua.
Gần hai năm trong cuộc chiến Covid 19, ngành y tế nói thông thường và đặc trưng những chiến sĩ áo white trên tuyến đầu phòng dịch như bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW… vẫn ngày đêm nỗ lực bảo đảm an toàn sự an ninh cho cộng đồng. Trong trận đánh đầy gay cấn và dằng dai này, đã tất cả những chiến sỹ bị thương, cơ sở y tế Bệnh nhiệt đới TW và một trong những bệnh viện khác trong thời điểm tạm thời bị phong tỏa. Bao gồm lúc này, cửa hàng chúng tôi cần nhiều hơn nữa nữa sự cảm thông của xã hội và nhất là sự bình thường tay của toàn bộ nhân dân trong công tác làm việc chống dịch.
*
*

*

*

*

*

quá trình khám bệnh dịch tại Khoa Khám bệnh dịch theo yêu ước và Quốc tế, khám đa khoa Lão khoa tw (DEMO)
*
vận động chuyên môn tin tức thuốc công tác làm việc xã hội Đào tạo ra và chỉ đạo tuyến nghiên cứu khoa học tập Văn thư lưu trữ