Bạn có thể chuyển đổi tài liệu định dạng xls lịch sự xlsx và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Bạn đang xem: Cách đổi đuôi xls sang xlsx


*

*

Hãy chọn xlsx hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
*

Hãy chờ đợi trong lúc tệp của bạn sẽ được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về xlsx-tệp
*

Chỉ buộc phải thả tệp tin xls của người tiêu dùng trên trang để đổi khác xlsx hoặc bạn cũng có thể chuyển nó sang hơn 250 format tập tin khác nhau mà ko đăng ký, chỉ dẫn một email hoặc mờ.

Xem thêm: Các cách mở khóa mạng nội bộ trên hệ điều hành win 7 và win 10


*

Chúng tôi delete mua lên file xls ngay nhanh chóng và biến đổi file xlsx sau 24 giờ. Toàn bộ các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến và phát triển của mã hóa SSL.
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả xls để thay đổi xlsx triển khai trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.
Chương trình chính