Tờ khai thuế TNDN trợ thời tính quý (01A/TNDN) là tờ khai giành riêng cho DN khai thuế theo thu nhập thực tế phát sinh. Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn giải pháp lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp lâm thời tính (01A/TNDN) trên phần mềm HTKK tiên tiến nhất theo Thông bốn Số 156/2013/TT-BTC

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK.

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai thuế tndn

- các bạn nên triển khai kê khai trên ứng dụng HTKK mới nhất để ngăn cản các lỗi nhé, nếu khách hàng chưa có, rất có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK new nhấtBước 2: Lựa chọn tờ khai:- sau thời điểm đăng nhập vào ứng dụng HTKK -> chọn mục "Thuế thu nhập Doanh Nghiệp": - > “Tờ khai thuế TNDN trợ thì tính (01A/TNDN)”, như hình dưới:
*

- Tiếp đó các bạn chọn “Qúy kê khai” (Mặc định là quý hiện tại và tờ khai lần đầu) -> chọn “Các phụ lục” -> Click “Đồng ý” màn hình sẽ mở ra như sau:
*

Bước 3: phương pháp ghi các chỉ tiêu bên trên tờ khai thuế TNDN nhất thời tính (01A/TNDN)”:

Chỉ tiêu <21> - lợi nhuận phát sinh trong kỳ:- Là tổng doanh thu phát sinh vào kỳ tính thuế (chưa gồm thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ; hoặc có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương thức trực tiếp), bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, doanh thu vận động tài bao gồm và thu nhập khác. Núm thể:+ Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung ứng dịch vụ: là lợi nhuận thuần từ cung cấp hàng hoá, thương mại dịch vụ của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế (bao bao gồm cả lợi nhuận xuất khẩu, doanh thu xuất bán cho các doanh nghiệp chiết xuất và xuất khẩu tại chỗ).+ Doanh thu vận động tài chính: là các khoản doanh thu thuần từ vận động tài chính bao gồm lãi tiền vay, lãi tiền gửi, tiền phiên bản quyền, thu nhập cá nhân từ dịch vụ thuê mướn tài sản, cổ tức, roi được chia, lãi từ buôn bán ngoại tệ, lãi do chuyển nhượng vốn, trả nhập dự phòng giảm giá chứng khoán và doanh thu từ các hoạt động tài chính khác của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.+ thu nhập cá nhân khác: là các khoản các khoản thu nhập ngoài các khoản thu nhập cá nhân từ vận động kinh doanh chính của cơ sở sale và thu nhập từ chuyển động tài chủ yếu phát sinh vào kỳ tính thuế. Các khoản các khoản thu nhập khác bao hàm thu từ bỏ nhượng, bán, thanh lý tài sản, thu tiền phạt vày các đối tác vi phạm hợp đồng, những khoản chi phí thưởng từ khách hàng, vàng biếu, tiến thưởng tặng, các khoản thu nhập cá nhân của năm ngoái chưa hạch toán vào thu nhập...Chỉ tiêu <22> – chi tiêu phát sinh vào kỳ:- Là toàn bộ các khoản ngân sách hợp lý phạt sinh liên quan đến lệch giá phát sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, triệu chứng từ vừa lòng pháp theo luật của pháp luật. Tiêu chuẩn này bao gồm: chi tiêu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giá thành hoạt động tài bao gồm và những khoản chi phí khác. Tiêu chuẩn này được xác định rõ ràng như sau:+ chi phí sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ thương mại là toàn cục các khoản chi phí sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thương mại phát sinh vào kỳ tính thuế tương xứng với lợi nhuận phát sinh vào kỳ được khẳng định để tính roi thuần từ vận động kinh doanh.+ ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính là những khoản chi tiêu hoạt hễ tài chủ yếu trong kỳ tính thuế, bao hàm các khoản túi tiền hoặc những khoản lỗ liên quan đến những hoạt động chi tiêu tài chính, giá cả cho vay với đi vay mượn vốn, ngân sách góp vốn liên doanh, lỗ đưa nhượng kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch buôn bán chứng khoán, khoản lập cùng hoàn lập dự phòng, ưu đãi giảm giá đầu tư chứng khoán, chi tiêu khác, khoản lỗ về chênh lệch tỉ giá bán ngoại tệ và cung cấp ngoại tệ.+ những khoản túi tiền khác là hầu như khoản ngân sách của các chuyển động ngoài các vận động sản xuất marketing và chuyển động tài chính của doanh nghiệp.Chỉ tiêu <24> - Điều chỉnh tăng lệch giá theo luật pháp thuế:- tiêu chuẩn này làm phản ánh tổng thể các khoản điều chỉnh về doanh thu hoặc ngân sách được ghi nhận theo cơ chế kế toán, nhưng lại không tương xứng với chế độ của luật thuế TNDN, làm cho tăng tổng lợi nhuận tạo ra của cửa hàng kinh doanh.Chỉ tiêu <25> - Điều chỉnh sút lợi nhuận theo luật pháp thuế:- tiêu chuẩn này phản bội ánh tổng thể các khoản điều chỉnh về lệch giá hoặc ngân sách chi tiêu được ghi dìm theo chính sách kế toán, nhưng mà không phù hợp với vẻ ngoài của giải pháp thuế TNDN, làm bớt tổng lợi nhuận phát sinh của các đại lý kinh doanh.Chỉ tiêu <27> – thu nhập miễn thuế:- Là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác minh căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế theo lao lý thuế TNDN.Chỉ tiêu <28> – Số lỗ đưa kỳ này:- bao hàm số lỗ những năm ngoái chuyển sang cùng số lỗ của những quý trước đưa sang theo nguyên lý của nguyên lý thuế TNDN.Chú ý: Số lỗ buổi tối đa được chuyển phải bằng số lãi của quý hiện tại tại.VD: Quý I lỗ 50tr, thanh lịch quý II lãi30tr, vậy số lỗ tối đã được gửi và nhập vào tiêu chí này là 30trChỉ tiêu <30> - thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất 20%:- Là thu nhập tính thuế của người tiêu dùng phát sinh vào kỳ vận dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%.Doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp tất cả tổng lợi nhuận năm Chỉ tiêu <31> - thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%:- Là thu nhập tính thuế của cơ sở marketing phát sinh vào kỳ áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo điều khoản của chế độ thuế TNDN.Chú ý:Những dn mới thành lập và hoạt động thì kê khaitạm tính quýtheo thuế suất22%.Kết thúc năm tài chính nếu lệch giá bình quân của các tháng vào nămquyết toán thuế TNDNtheo thuế suất20%.Chi huyết xem tại đây: Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệpChỉ tiêu <32> - thu nhập cá nhân tính thuế vận dụng thuế suất ưu đãi:- Là các khoản thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất khuyến mãi trong trường phù hợp được hưởng khuyến mãi theo khí cụ của phương pháp thuế TNDN.Chỉ tiêu <32a> - Thuế suất ưu đãi:- Là mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi so với các dự án đầu tư chi tiêu thực tế đạt những điều kiện được hưởng chiết khấu theo công cụ của lao lý thuế TNDN. Ngôi trường hợp công ty được hưởng những mức thuế suất ưu đãi khác nhau thì liệt kê các mức thuế suất ưu tiên trên cùng chỉ tiêu này, cách nhau lốt chấm phẩy.

Xem thêm: Những Bức Tranh Vẽ Cảnh Thả Diều Trên Cánh Đồng, Vẽ Tranh Đề Tài Trò Chơi Dân Gian Thả Diều

Chỉ tiêu <33> - thu nhập cá nhân tính thuế vận dụng thuế suất khác:- Là các khoản thu nhập tính thuế của cơ sở sale có chuyển động tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu, khí với tài nguyên quý hiếm khác trên Việt Nam.Chỉ tiêu <33a> - Thuế suất khác:- Là nấc thuế suất thuế TNDN vận dụng đối với vận động tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu, khí cùng tài nguyên quý và hiếm khác tại vn từ 30% đến 1/2 phù hợp với từng dự án, từng cửa hàng kinh doanh.Chỉ tiêu <35> - Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm:- Là tổng cộng thuế TNDN dự loài kiến được miễn giảm trong kỳ tính thuế, bao hàm số thuế TNDN được miễn, sút theo hình thức thuế TNDN; theo hiệp định tránh đánh thuế nhì lần với miễn, giảm khác kế bên Luật thuế TNDN.Chỉ tiêu <35a> - Số thuế TNDN được miễn, bớt theo hiệp nghị (nếu có):- Là số thuế TNDN tạo nên trong kỳ được miễn, bớt theo hiệp định (nếu có).Chỉ tiêu <35b> - Miễn, giảm khác quanh đó Luật Thuế TNDN (nếu có):- Là số thuế TNDN được miễn, bớt theo những quy định khác ngoại trừ Luật Thuế TNDN tạo nên trong kỳ cơ mà doanh nghiệp thừa hưởng (nếu có).Chúc các bạn thành công, các muốn tra cứu hiểu cụ thể hơn, sâu xa hơn hoàn toàn có thể tham gia: Lớphọc kế toán tài chính thuế thực hành thực tế
Công việc lập tờ khai quyết toán thuế TNDN đó là một các bước quen thuộc so với mọi kế toán. Mặc dù nhiên, kế toán thực hiện hiện liệu có nắm rõ toàn thể về câu hỏi cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Hãy thuộc Trí nguyên lý tìm tìm câu trả lời thông qua nội dung bài viết sau phía trên nhé!


Các hiện tượng về tờ khai thuế TNDN mới nhất năm 2022

Dựa bên trên Nghị định 132/2020/NĐ-CP của cơ quan chỉ đạo của chính phủ thì những doanh nghiệp cần khẳng định và kê khai những thông tin thanh toán liên kết, đối tượng người sử dụng để kê khai cũng tương tự xác định đúng các giá cả lãi vay mượn đã với khoảng khống chế 30% trừ các trường thích hợp tính thuế TNDN để hạn chế tối đa những sai phạm.

*
Các mức sử dụng về tờ khai thuế TNDN tiên tiến nhất năm 2022

Các làm hồ sơ giúp ban ngành thuế xác định được những khoản chi dùng làm ủng hộ tài trợ ở đều trường đúng theo ở trên bao gồm:

Biên bản để chứng thực việc ủng hộ và tài trợ dựa trên mẫu ban hành.Các văn bạn dạng và tài liệu giấy hoặc thư năng lượng điện tử với nội dung xác thực về những khoản chi ủng hộ và tài trợ (ở bản này bắt buộc có không thiếu thốn chữ ký cũng như con vết của tín đồ đại diện của chúng ta ví dụ như mặt tài trợ, cỗ vũ hay thay mặt của đơn vị chức năng để nhấn tài trợ)Các chứng từ và hồ sơ hòa hợp lệ tương quan đến việc ủng hộ cùng tài trợ bởi hiện đồ hay tiền mặt.

Các trường vừa lòng được đã miễn thuế TNDN

Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN trong các trường đúng theo sau đây:

Doanh nghiệp thu nhập từ các việc trồng trọt, nuôi trồng, chăn nuôi, đánh bắt cá thủy sản, chế tạo muối. Những khoản thu nhập, kinh doanh trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp tại các quanh vùng có nền gớm tế quan trọng đặc biệt khó khăn.Nguồn thu nhập cá nhân từ các vận động góp vốn, liên doanh trong nước, cài cổ phần, sau khi các bên nhận vốn góp, desgin cổ phiếu, liên doanh, thu nhập của công ty theo nguyên lý của qui định Thuế thu nhập.

*
Các ngôi trường hợp sẽ được miễn thuế TNDN

Cách có tác dụng tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bước 1: thực hiện chọn mẫu mã tờ khai và triển khai điền những thông tin cơ bản

Bạn triển khai đăng nhập vào phần mềm HTKK và lựa chọn vào phần văn bản “Thuế thu nhập Doanh Nghiệp”. Sau đó, các bạn chọn vào phần “Quyết toán TNDN năm 2022 (03/TNDN)”, lựa chọn tiếp phần “Chọn kỳ tính thuế” và tín đồ nộp thuế rồi điền thông tin còn trống như trong hình.

*

Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Sau khi triển khai điền rất đầy đủ thông tin thì bấm “Đồng ý”, từ bây giờ phần mượt sẽ hiển thị tờ khai thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp. Tiếp theo sau bạn cần hoàn thiện phụ lục 03-1A/TNDN rồi bấm nút “GHI”. Phần mềm HTKK vẫn tự tổng đúng theo số liệu với điền vào mục tiêu chí A1 sống trên tờ khai 03/TNDN.

Bước 2: hoàn thiện phần phụ lục 03-1A/TNDN

Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo chế độ kế toán TT 200 thì doanh nghiệp sẽ đề nghị lấy số liệu từ:

Báo cáo kết chuyển động sản xuất kinh doanh thuộc report tài chính (Mẫu B02-DN).Sổ chi tiết về tài khoản.

Đối với các doanh nghiệp áp theo cơ chế kế toán TT 133 thì công ty sẽ cần lấy số liệu từ:

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh thuộc report tài bao gồm (Mẫu B02-DN).Thuyết minh về report tài chính (Mẫu B09-DNN).Sổ cụ thể về tài khoản.

*
Hoàn thiện phần phụ lục 03-1A/TNDN

Hướng dẫn về cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Chỉ tiêu số <4> - Doanh thu bán sản phẩm hóa dịch vụ: Phần này được xem bằng tổng lợi nhuận trong kỳ tình thuế của đơn vị phân phối kinh doanh đó bao gồm doanh thu xuất khẩu, xuất bán cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu tại chỗ, thực hiện ghi theo chuẩn mực kế toán về doanh thu.Chỉ tiêu số <5> - lệch giá bán hàng, thương mại & dịch vụ xuất khẩu: Phần này được tính bằng tổng doanh thu của các hoạt động xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tại doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Chúng bao hàm doanh thu bán của bạn chế xuất với xuất khẩu trên chỗ.Chỉ tiêu số <6> - những khoản bớt trừ doanh thu: tiêu chuẩn số <6> = <7> + <8> + <9> - Số tạo ra tăng bên Nợ từ những TK sút trừ doanh thu.Chỉ tiêu số <7> - ưu đãi thương mại: Phần này vẫn phản ánh lên số tiền chiết khấu thương mại dịch vụ mà đơn vị đã sút trừ tuyệt thanh toán cho tất cả những người mua phụ thuộc các bao gồm sách bán sản phẩm tại cơ sở kinh doanh phát có mặt tại kỳ tính thuế.Chỉ tiêu số <8> - tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán: Phần này diễn đạt số tiền áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng chào bán của đơn vị marketing đó trong kỳ tính thuế.Chỉ tiêu số <9> - cực hiếm hàng cung cấp bị trả lại: Phần này diễn đạt giá trị sản phẩm & hàng hóa bị trả lại sinh hoạt trong kỳ tính thuế.Chỉ tiêu số <10> - Doanh thu vận động tài chính: Phần này bội nghịch ánh doanh thu có được từ bỏ các chuyển động tài chính của chúng ta như chi phí vay, lãi chi phí gửi, tiền bạn dạng quyền, lợi tức đầu tư cổ tức, thuế tài sản, phân phối ngoại tệ,...ở vào kỳ tính thuế.Chỉ tiêu số <12> - giá cả sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: chỉ tiêu số <12> = <13> + <14> + <15>Chỉ tiêu số <13> - giá bán vốn sản phẩm bán: Phần này trình bày giá vốn của mặt hàng hóa, giá đựng sản xuất thành phẩm, túi tiền trực tiếp sinh hoạt trong kỳ tính thuế, chi tiêu khác,...Chỉ tiêu số <14> - giá thành bán hàng: Phần này diễn tả tổng số đưa ra phí bán sản phẩm đã kết gửi ở trong kỳ tính thuế.Chỉ tiêu số <15> - bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp: Phần này diễn đạt chi phí cai quản doanh nghiệp đã có kết đưa trong kỳ tính thuế.Chỉ tiêu số <16> - chi tiêu tài chính: Đây là phần ngân sách chi tiêu hoạt cồn tài chính, giá cả cho vay vốn ngân hàng và đi vay vốn, giao dịch thanh toán bán hội chứng khoán, góp vốn liên doanh, đầu tư chi tiêu chứng khoán, buôn bán ngoại tệ bị lỗ,...Chỉ tiêu số <17> - giá cả lãi chi phí vay cần sử dụng cho SXKD: Đây là phần giá cả lãi vay nên trả vào ngân sách tài chủ yếu ở trong kỳ.Chỉ tiêu số <18> - Phần mềm tự động khớp số được tính theo phương pháp sau đây:

Chỉ tiêu số <18> = <4> - <6> + <10> - <12> - <16>

Chỉ tiêu số <19> - Phần thu nhập khác.Chỉ tiêu số <20> - Phần giá cả khác
Chỉ tiêu số <21> = <19> - <20>Chỉ tiêu số <22> = <18> + <21>

*
Hướng dẫn về cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Trên đấy là cách có tác dụng tờ khai quyết toán thuế TNDN chi tiết mà Trí hiện tượng đã tổng thích hợp và phân chia sẻ. Tự những tin tức trên đây, doanh nghiệp lớn sẽ biết phương pháp điền thông tin vào tờ khai quyết toán thuế TNDN sao để cho hợp lệ. Nếu như như quý doanh nghiệp còn có thắc mắc như thế nào về thuế TNDN thì vui lòng contact với công ty chúng tôi qua hotline (028) 7304 5969.