T&#x
EC;m hoặc ráng thế văn bản v&#x
E0; số tr&#x
EA;n trang t&#x
ED;nh
T&#x
EC;m hoặc nắm thế văn bản v&#x
E0; số tr&#x
EA;n trang t&#x
ED;nh
Excel mang lại Microsoft 365 Excel mang lại Microsoft 365 d&#x
E0;nh mang lại m&#x
E1;y Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

*

Sử dụng các tính năng tìm và sửa chữa trong Excel nhằm tìm kiếm câu chữ trong sổ làm việc, như một trong những hoặc chuỗi văn bản cụ thể. Bạn có thể định vị mục kiếm tìm kiếm để tham chiếu hoặc chúng ta cũng có thể thay cụ mục tìm kiếm kiếm bởi nội dung khác. Bạn cũng có thể bao gồm những ký tự đại diện thay mặt như lốt chấm hỏi, dấu thập phân cùng dấu sao hoặc số vào thuật ngữ kiếm tìm kiếm của mình. Bạn có thể tìm tìm theo hàng cùng cột, tra cứu kiếm trong những chú say mê hoặc giá trị và tìm kiếm kiếm vào trang tính hoặc toàn cục sổ làm việc.

Bạn đang xem: Cách tìm chữ trong excel


*

Lưu ý: Trong ví dụ như sau đây, chúng tôi đã nhấp chuột nút Tùy >> để hiển thị tổng thể hộp thoại Tìm. Theo khoác định, nó đã hiển thị cùng với tùy lựa chọn ẩn.


*

Trong hộp Tìm gì: nhập văn phiên bản hoặc số bạn muốn tìm hoặc nhấn vào mũi tên trong vỏ hộp Tìm gì : rồi lựa chọn 1 mục tìm kiếm kiếm vừa mới đây từ danh sách.


Mẹo: Bạn rất có thể sử dụng những ký tự đại diện — vết chấm hỏi (?), lốt sao (*), dấu té (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

Sử dụng dấu chấm hỏi (?) nhằm tìm ngẫu nhiên ký tự 1-1 nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy "sat" và "set".

Sử dụng vết sao (*) nhằm tìm bất kỳ số cam kết tự làm sao — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy "sad" và "started".

Sử dụng dấu vấp ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, vệt sao hoặc những ký tự dấu bửa khác — ví dụ: fy91~? đã tìm "fy91?".


Mẹo: Khi bạn bấm Tìm vớ cả, những lần lộ diện của tiêu chí mà ai đang tìm kiếm sẽ được liệt kê và nhấp chuột một lần xuất hiện rõ ràng trong danh sách sẽ chọn ô của lần xuất hiện thêm đó. Bạn có thể sắp xếp kết quả của Tìm Tất cả bởi cách nhấp chuột một đề mục cột.


Bấm vào Tùy>>để xác định thêm search kiếm của khách hàng nếu cần:

Trong: Để tìm kiếm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ có tác dụng việc, nên chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

Tìm: bạn cũng có thể chọn tìm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

Xem trong: Để search kiếm tài liệu có cụ thể cụ thể, trong hộp, hãy bấm Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.


Lưu ý:   Công thức, giá trị, Ghi chúvà Chú thích chỉ sẵn dùng trên tab Tìm; chỉ có Công thức sẵn cần sử dụng trên tab Thay thế.


Khớp chữ hoa/thường - soát sổ trường phù hợp này nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm tài liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khớp toàn bộ nội dung ô - lựa chọn mục này nếu bạn muốn tìm tìm ô chỉ chứa những ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:

Nếu bạn có nhu cầu tìm tìm văn bản hoặc số bao gồm định dạng cố thể, hãy bấm Định dạng, rồi thực hiện lựa chọn của khách hàng trong hộp thoại search Định dạng.


Mẹo: Nếu bạn muốn tìm những ô khớp với 1 định dạng cố gắng thể, bạn có thể xóa tiêu chí ngẫu nhiên trong vỏ hộp Tìm gì, rồi lựa chọn 1 định dạng ô cụ thể làm ví dụ. Nhấp chuột mũi tên sát bên Định dạng, bấm Chọn Định dạng từ bỏ Ô rồi nhấp chuột ô tất cả định dạng bạn có nhu cầu tìm kiếm.


Lưu ý: Trong lấy ví dụ sau đây, công ty chúng tôi đã bấm vào nút Tùy >> để hiển thị toàn bộ hộp thoại Tìm. Theo mang định, nó đã hiển thị với tùy chọn ẩn.


*

Trong hộp Tìm gì: nhập văn bạn dạng hoặc số bạn có nhu cầu tìm hoặc nhấp chuột mũi thương hiệu trong hộp Tìm gì : rồi chọn 1 mục tìm kiếm vừa mới đây từ danh sách.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng những ký tự thay mặt — vết chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu bổ (~) — trong tiêu chuẩn tìm tìm của mình.

Sử dụng lốt chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự solo nào — ví dụ: s?t đã tìm thấy "sat" cùng "set".

Sử dụng dấu sao (*) để tìm ngẫu nhiên số ký kết tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy "sad" và "started".

Sử dụng dấu bửa (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, vết sao hoặc những ký tự dấu xẻ khác — ví dụ: fy91~? đang tìm "fy91?".


Trong hộp Thay cố bằng: , nhập văn bản hoặc số bạn muốn sử dụng để thay thế sửa chữa văn phiên bản tìm kiếm.

Bấm vậy thế tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: Khi chúng ta bấm rứa thế tất cả, từng lần xuất hiện của tiêu chí mà nhiều người đang tìm kiếm sẽ tiến hành thay thế, trong khi sửa chữa thay thế sẽ update lần một lần.


Bấm vào Tùy>>để xác định thêm tìm kiếm kiếm của doanh nghiệp nếu cần:

Trong: Để tra cứu kiếm tài liệu trong một trang tính hoặc trong toàn cục sổ làm việc, nên chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

Tìm: chúng ta có thể chọn tìm kiếm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

Xem trong: Để tìm kiếm tài liệu có chi tiết cụ thể, vào hộp, hãy bấm Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.


Lưu ý:   Công thức, giá trị, Ghi chúvà Chú thích chỉ sẵn dùng trên tab Tìm; chỉ có Công thức sẵn dùng trên tab Thay thế.


Khớp chữ hoa/thường - chất vấn trường phù hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khớp toàn thể nội dung ô - lựa chọn mục này nếu bạn có nhu cầu tìm tìm ô chỉ chứa những ký tự bạn đã nhập vào hộp Tìm gì:

Nếu bạn muốn tìm kiếm văn phiên bản hoặc số tất cả định dạng thay thể, hãy bấm Định dạng, rồi thực hiện lựa chọn của khách hàng trong hộp thoại tìm Định dạng.


Mẹo: Nếu bạn có nhu cầu tìm những ô khớp với cùng 1 định dạng cầm thể, chúng ta cũng có thể xóa tiêu chí ngẫu nhiên trong hộp Tìm gì, rồi lựa chọn một định dạng ô rõ ràng làm ví dụ. Nhấp chuột mũi tên ở bên cạnh Định dạng, bấm Chọn Định dạng từ Ô rồi click chuột ô tất cả định dạng bạn có nhu cầu tìm kiếm.


Có nhì phương pháp hiếm hoi để tra cứu hoặc sửa chữa thay thế văn phiên bản hoặc số trên trang bị Mac. Đầu tiên là sử dụng hộp thoại Tìm và thế . Thứ hai là sử dụng thanh Tìm kiếm vào dải băng.


*


*

*


*

Nhấn Ctrl+F hoặc tiếp cận Trang chủ > Tìm & Chọn >Tìm.

Trong Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

Chọn Tìm Tiếp để chạy tìm kiếm kiếm của bạn.

Bạn có thể xác định thêm tra cứu kiếm của mình:

Trong: Để tìm kiếm kiếm tài liệu trong một trang tính hoặc trong toàn cục sổ có tác dụng việc, hãy lựa chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

Tìm: bạn có thể chọn tra cứu kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

Xem trong: Để kiếm tìm kiếm tài liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp, hãy bấm Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.

Khớp chữ hoa/thường - bình chọn trường hòa hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm tài liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khớp toàn bộ nội dung ô - chọn mục này nếu bạn muốn tìm tìm ô chỉ chứa các ký tự chúng ta đã nhập trong hộp Tìm gì:


Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các ký tự đại diện thay mặt — vết chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu bửa (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

Sử dụng dấu chấm hỏi (?) nhằm tìm bất kỳ ký tự 1-1 nào — ví dụ: s?t đang tìm thấy "sat" cùng "set".

Sử dụng lốt sao (*) để tìm ngẫu nhiên số ký kết tự như thế nào — ví dụ: s*d đang tìm thấy "sad" cùng "started".

Sử dụng dấu bổ (~) theo sau là ?, *hoặc ~ nhằm tìm lốt chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký từ bỏ dấu vấp ngã khác — ví dụ: fy91~? đã tìm "fy91?".


Tìm văn bạn dạng hoặc số với kiếm tìm Tất cả

*

Nhấn Ctrl+F hoặc đi tới Trang chủ > Tìm và Chọn >Tìm.

Trong Tìm gì: nhập văn bạn dạng hoặc số bạn muốn tìm.

Chọn Tìm toàn bộ để chạy tìm kiếm kiếm của người sử dụng cho tất cả các lần xuất hiện.

*
 


Lưu ý:  Hộp thoại vẫn bung rộng nhằm hiển thị danh sách tất cả các ô bao gồm chứa thuật ngữ tra cứu kiếm và tổng số ô xuất hiện.


Chọn mục bất kỳ trong danh sách để tô sáng sủa ô tương ứng trong trang tính của bạn. 


Lưu ý: Bạn rất có thể chỉnh sửa câu chữ của ô được sơn sáng.


Thay nắm văn bản hoặc số bằng công cố Tìm và thế 

Nhấn Ctrl+H hoặc đi mang lại Trang chủ > Tìm và Chọn >thế.

Trong Tìm gì, nhập văn bạn dạng hoặc số bạn muốn tìm.

Bạn rất có thể xác định thêm tra cứu kiếm của mình:

Trong: Để tìm kiếm kiếm tài liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ có tác dụng việc, nên lựa chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

Tìm: chúng ta có thể chọn tìm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

Khớp chữ hoa/thường - đánh giá trường đúng theo này nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm tài liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khớp cục bộ nội dung ô - lựa chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm ô chỉ chứa các ký tự chúng ta đã nhập vào hộp Tìm gì: 


Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các ký tự thay mặt — dấu chấm hỏi (?), vệt sao (*), dấu bổ (~) — trong tiêu chuẩn tìm kiếm của mình.

Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đối kháng nào — ví dụ: s?t đang tìm thấy "sat" cùng "set".

Sử dụng lốt sao (*) nhằm tìm ngẫu nhiên số ký tự làm sao — ví dụ: s*d vẫn tìm thấy "sad" và "started".

Sử dụng dấu bửa (~) theo sau là ?, *hoặc ~ nhằm tìm dấu chấm hỏi, lốt sao hoặc những ký từ bỏ dấu bổ khác — ví dụ: fy91~? vẫn tìm "fy91?".


Trong vỏ hộp Thay thế bằng , nhập văn bản hoặc số bạn có nhu cầu sử dụng để sửa chữa thay thế văn bản tìm kiếm.

Chọn thế thế hoặc nạm thế tất cả.


Mẹo: 

Khi các bạn chọn thay thế vớ cả, phần lớn lần xuất hiện thêm của tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ tiến hành thay thế.

Khi bạn chọn nạm thế, bạn cũng có thể thay thế những lần một phiên phiên bản bằng cách chọn Tiếp theo để tô sáng sủa phiên phiên bản tiếp theo.


Tìm văn phiên bản hoặc số từ thanh tìm kiếm

Chọn ô bất kỳ để tìm kiếm kiếm trong toàn cục trang tính hoặc lựa chọn một phạm vi ô ví dụ để search kiếm.

Nhấn Command + F hoặc lựa chọn kính lúp để mở rộng thanh tìm kiếm kiếm và nhập văn bạn dạng hoặc số bạn muốn tìm vào trường tìm kiếm.


Mẹo: Bạn rất có thể sử dụng những ký tự đại diện thay mặt — vết chấm hỏi (?), lốt sao (*), dấu bổ (~) — trong tiêu chuẩn tìm tìm của mình.

Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm ngẫu nhiên ký tự 1-1 nào — ví dụ: s?t đã tìm thấy "sat" cùng "set".

Sử dụng lốt sao (*) nhằm tìm ngẫu nhiên số ký tự nào — ví dụ: s*d đã tìm thấy "sad" cùng "started".

Sử dụng dấu té (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm lốt chấm hỏi, dấu sao hoặc những ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? đang tìm "fy91?".


Nhấn quay lại.


Lưu ý: 

Để kiếm tìm phiên bản tiếp theo của mục bạn đang tìm kiếm, hãy dấn return một đợt nữa hoặc thực hiện hộp thoại tra cứu và lựa chọn Tìm Tiếp.

Để chỉ định những tùy lựa chọn tìm kiếm vấp ngã sung, nên chọn kính lúp và lựa chọn Tìm kiếm vào Trang tính hoặc search kiếm trong Sổ làm việc. Bạn có thể chọn tùy chọn cải thiện để khởi chạy hộp thoại Tìm.


Mẹo: Bạn có thể hủy vứt tìm kiếm sẽ thực hiện bằng cách nhấn ESC.


Tìm

Để tìm nội dung nào đó, dấn Ctrl+F hoặc đi mang lại Trang đầu >Sửa > Tìm và Chọn > Tìm.


Lưu ý: Trong lấy ví dụ như sau đây, công ty chúng tôi đã bấm vào> lựa chọn Tìm kiếm để hiển thị toàn bộ hộp thoại Tìm. Theo mang định, tùy chọn này đã hiển thị với Tùy chọn Tìm kiếm bị ẩn.


*

Trong vỏ hộp Tìm gì: nhập văn bạn dạng hoặc số bạn có nhu cầu tìm.


Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những ký tự đại diện — lốt chấm hỏi (?), vết sao (*), dấu té (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đối kháng nào — ví dụ: s?t vẫn tìm thấy "sat" cùng "set".

Sử dụng dấu sao (*) để tìm ngẫu nhiên số cam kết tự như thế nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy "sad" cùng "started".

Sử dụng dấu bổ (~) theo sau là ?, *hoặc ~ nhằm tìm dấu chấm hỏi, lốt sao hoặc các ký từ dấu xẻ khác — ví dụ: fy91~? vẫn tìm "fy91?".


Bấm tìm kiếm Tiếp hoặc tra cứu Tất cả để chạy tìm kiếm của bạn.


Mẹo: Khi chúng ta bấm Tìm tất cả, những lần xuất hiện của tiêu chuẩn mà bạn đang tìm kiếm sẽ tiến hành liệt kê và nhấp chuột một lần xuất hiện cụ thể trong danh sách sẽ chọn ô của lần lộ diện đó. Chúng ta có thể sắp xếp hiệu quả của Tìm Tất cả bằng cách click chuột một đề mục cột.

Xem thêm: Đèn led philips lumileds siêu sáng, đèn led headlights philips lumileds h4


Bấm vào > lựa chọn Tìm kiếm nhằm xác định thêm kiếm tìm kiếm của doanh nghiệp nếu cần thiết:

Trong: Để tìm kiếm tài liệu trong một vùng chọn nhất định, lựa chọn Lựa chọn. Để tìm kiếm tài liệu trong một trang tính hoặc trong toàn cục sổ có tác dụng việc, nên lựa chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

Hướng: chúng ta có thể chọn kiếm tìm kiếm Xuống (mặc định) hoặc Lên.

Khớp chữ hoa/thường - khám nghiệm trường đúng theo này nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khớp toàn thể nội dung của ô - chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm những ô chỉ chứa những ký tự chúng ta đã nhập trong hộp Tìm gì.

Thay thế

Để thay thế sửa chữa văn bạn dạng hoặc số, nhận Ctrl+H hoặc đi đến Trang đầu > Sửa > Tìm và Chọn > thế.


Lưu ý: Trong ví dụ sau đây, shop chúng tôi đã bấm vào> chọn Tìm kiếm để hiển thị cục bộ hộp thoại Tìm. Theo khoác định, tùy chọn này vẫn hiển thị cùng với Tùy lựa chọn Tìm kiếm bị ẩn.


*

Trong vỏ hộp Tìm gì: nhập văn bạn dạng hoặc số bạn có nhu cầu tìm.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng những ký tự thay mặt — vệt chấm hỏi (?), vệt sao (*), dấu bổ (~) — trong tiêu chí tìm tìm của mình.

Sử dụng vệt chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đối chọi nào — ví dụ: s?t đang tìm thấy "sat" và "set".

Sử dụng vệt sao (*) nhằm tìm ngẫu nhiên số cam kết tự như thế nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy "sad" và "started".

Sử dụng dấu té (~) theo sau là ?, *hoặc ~ nhằm tìm dấu chấm hỏi, vết sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm "fy91?".


Trong vỏ hộp Thay cố gắng bằng: , nhập văn bản hoặc số bạn có nhu cầu sử dụng để thay thế văn phiên bản tìm kiếm.

Bấm cố gắng thế hoặc cầm thế vớ cả.


Mẹo: Khi bạn bấm vắt thế tất cả, mỗi lần lộ diện của tiêu chuẩn mà ai đang tìm kiếm sẽ được thay thế, trong khi thay thế sửa chữa sẽ update lần một lần.


Bấm vào > lựa chọn Tìm kiếm nhằm xác định thêm search kiếm của khách hàng nếu buộc phải thiết:

Trong: Để tìm kiếm kiếm dữ liệu trong một vùng lựa chọn nhất định, chọn Lựa chọn. Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn thể sổ có tác dụng việc, hãy lựa chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

Hướng: chúng ta có thể chọn tìm kiếm Xuống (mặc định) hoặc Lên.

Khớp chữ hoa/thường - soát sổ trường vừa lòng này nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khớp tổng thể nội dung của ô - lựa chọn mục này nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm những ô chỉ chứa những ký tự chúng ta đã nhập trong hộp Tìm gì.


Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trong
Cộng đồng trả lời.


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?Không
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn rất có thể giúp chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung ứng bạn được tốt hơn.)
Bạn phù hợp đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì tác động đến yêu cầu của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không bao gồm xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội phản hồi

Cảm ơn ý kiến của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon chọn lựa quyền riêng biệt tư của người tiêu dùng ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon chắt lọc quyền riêng tư của chúng ta ở California © Microsoft 2023

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Find & hàm Replace trong Excel để tìm tìm dữ liệu rõ ràng trong một trang tính hoặc bảng tính, sau đó thực hiện nay những thao tác làm việc tiếp theo đối với công dụng tìm kiếm. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể khám tương đối những bản lĩnh vượt trội của dụng cụ Excel Find như ký kết tự đại diện, search kiếm ô tính với bí quyết hoặc định dạng cố gắng thể, hay tìm và sửa chữa thay thế tất cả tập tin đang mở…


Cách áp dụng Find trong Excel:

Dưới đây, trinamda.edu.vn học tập excel cơ bản Online sẽ giới thiệu tổng quan liêu về các tính năng của Find vào Excel cũng như hướng dẫn từng bước cụ thể về phương pháp sử dụng những tính năng này trong Microsoft Excel 2016, 2013, 2010 và các phiên phiên bản cũ hơn.

Tìm quý giá trong một vùng dữ liệu, bảng tính hoặc tập tin làm việc:

lựa chọn vùng tài liệu cần tìm kiếm kiếm. Để kiếm tìm kiếm trên cục bộ tập tin, bấm vào vào ngẫu nhiên ô nào trên trang hoạt động. Mở hộp thoại Find & Replace trong Excel bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + F. Ko kể ra, chúng ta cũng có thể nhấn chuột vào tab Home > Editing > Find và Select > Find...
*
trong ô Find what, gõ vào cam kết tự mà bạn đang muốn search kiếm (văn bản hay dạng số) với nhấn chuột lựa chọn Find All hoặc Find Next.
*

Khi bạn chọn Find Next, Excel sẽ lựa chọn giá trị tìm kiếm xuất hiện trước tiên trên bảng tính, nhấn chuột lần lắp thêm hai sẽ chọn giá trị mở ra thứ hai và cứ như vậy.

Khi bạn chọn Find All, Excel sẽ xuất hiện một danh sách liệt kê tất cả các lần xuất hiện thêm của cực hiếm tìm kiếm, và bạn có thể nhấn chuột chọn ngẫu nhiên mục như thế nào trong danh sách để điều tìm hiểu ô tương ứng.

*

Excel Find – các tùy chọn xẻ sung:

Để điều khiển và tinh chỉnh tìm tìm của bạn, nhấp vào Options ở góc đề xuất hộp thoại Find và Replace, tiếp đến thực hiện một trong những cách sau đây:

Để kiếm tìm kiếm giá trị rõ ràng trong bảng tính lúc này hoặc cục bộ tập tin, chọn Sheet hoặc Workbook trong Within. Để tìm kiếm kiếm trường đoản cú trái sang nên (row-by-row), lựa chọn By Rows vào Search; Để search kiếm từ bên trên xuống bên dưới (cột-by-cột), chọn By Columns trong Search. Để search kiếm một số kiểu tài liệu nhất định, lựa chọn Formulas, Values, hoặc Comments trong Look in. vào trường thích hợp tìm kiếm đúng chuẩn chữ in hoa – chữ in thường, đánh dấu chọn Match case check. Để kiếm tìm kiếm những ô chỉ chứa những ký từ mà bạn đã gõ vào Find what, lưu lại chọn Match entire cell contents.

*


*


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu tìm một cực hiếm trong vùng dữ liệu, cột hoặc hàng, nên lựa chọn chúng trước lúc mở hộp thoại Find and Replace. Ví dụ, nhằm giới hạn hiệu quả tìm kiếm trong một cột nạm thể, trước tiên hãy lựa chọn cột kia trước, tiếp nối mở hộp thoại Find and Replace.

Tìm các ô cùng với định dạng ví dụ trong Excel:

Để tìm các ô tất cả định dạng duy nhất định, nhấn phím tắt Ctrl + F nhằm mở hộp thoại Find và Replace, bấm Options, kế tiếp nhấp vào nút Format ở góc trên bên nên và lựa chọn kiểu định dạng bạn muốn tìm tìm trong vỏ hộp thoại Find Format.

*

Nếu bạn có nhu cầu tìm những ô khớp với format của một ô không giống trong bảng tính của bạn, hãy xóa ngẫu nhiên tiêu chí nào trong vỏ hộp Find what, nhấp vào mũi tên sát bên Format, chọn Choose Format From Cell với nhấp vào ô bao gồm định dạng ước ao muốn.

*

Lưu ý. Microsoft Excel lưu trữ các tùy lựa chọn định dạng mà các bạn chỉ định. Nếu khách hàng tìm kiếm một trong những dữ liệu khác trên một bảng tính cơ mà Excel không tìm kiếm thấy những giá trị đó, hãy xoá các tùy chọn định dạng từ kiếm tìm kiếm trước đó. Để làm cho điều này, mở vỏ hộp thoại Find và Replace, click chuột nút Options bên trên thẻ Find, tiếp nối nhấp vào mũi tên ở kề bên Format... Và lựa chọn Clear Find Format.

Tìm những ô gồm công thức vào Excel:

Với Find và Replace, bạn chỉ hoàn toàn có thể tìm kiếm những công thức cho một giá trị duy nhất định, như được giải thích trong phần những tuỳ chọn bổ sung của Excel Find. Để tìm các ô bao gồm chứa công thức, hãy sử dụng khả năng Go khổng lồ Special.

chọn vùng tài liệu mà bạn muốn tìm công thức hoặc nhấp vào bất kỳ ô làm sao trên trang tính hiện tại để search kiếm trên tổng thể bảng tính. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Find và Select, lựa chọn Go lớn Special. Không tính ra, chúng ta có thể nhấn F5 nhằm mở hộp thoại Go To và nhấp vào nút Special... ở góc cạnh dưới bên trái.
*
Trong hộp thoại Go to lớn Special, lựa chọn Formulas, sau đó lưu lại những lựa chọn tương ứng với kết quả công thức mà bạn muốn tìm với nhấp OK:

Numbers – tìm công thức chứa quý hiếm số, kể một ngày dài tháng.

Text – tìm kiếm kiếm các công thức chứa những giá trị văn bản.

Logicals – kiếm tìm ra các công thức cất giá trị Boolean của TRUE và FALSE.

Errors – tìm những ô với những công thức lỗi như #N/A, #NAM ?, #REF!, #VALUE!, #DIV/0 !, #NULL!, và #NUM!.

*

Nếu những ô tính đáp ứng nhu cầu các tiêu chí của chúng ta được tra cứu thấy, rất nhiều ô đó sẽ tiến hành bôi màu; trường hợp không, một thông tin sẽ hiển thị rằng những ô với những tiêu chí này không được kiếm tìm thấy.

Lời khuyên. Để mau lẹ tìm thấy tất cả các ô bao gồm công thức, bất kể tác dụng tìm kiếm công thức thế nào, hãy nhấp Find và Select > Formulas.

Làm thế nào để chọn/đánh lốt /xóa toàn bộ các mục search thấy bên trên một trang tính

Để chọn tất cả các khả năng xuất hiện tại của một cực hiếm trên bảng tính, mở hộp thoại Find và Replace, gõ từ tìm kiếm kiếm vào hộp Find what cùng nhấp vào Find All.

Excel đang hiển thị một list các công dụng tìm kiếm, hãy nhấp vào bất kỳ kết quả làm sao (chỉ nên nhấp vào bất kỳ nơi nào trong vùng tác dụng để dịch chuyển đến đó), dấn phím tắt Ctrl + A. Làm việc này sẽ chọn tất cả kết quả tìm kiếm cả trên vỏ hộp thoại Find & Replace và trên trang tính.

*

Khi những ô đã có chọn, chúng ta cũng có thể làm khá nổi bật chúng bằng cách thay thay đổi màu tô, coppy sang một trang tính khác bằng cách nhấn Ctrl + C

Bạn cũng hoàn toàn có thể xóa tất cả các ô hoặc hàng đã tìm thấy chỉ trong một lượt thao tác. Đối với điều này, bấm chuột phải vào những ô đã lựa chọn trên trang tính và lựa chọn Delete tự menu. Hoặc, với những ô sẽ chọn, hãy nhấp vào mũi tên của nút Delete bên trên thẻ Home > Cells, tiếp đến nhấp vào Delete Cells nhằm xóa từng ô hoặc Delete Sheet Rows để xóa tổng thể hàng.

*

Nếu bạn thay đổi ý định ngay sau khi xóa ô, chúng ta cũng có thể hoàn tác bằng cách nhấp vào nút Undo trên thanh ribbon của Excel hoặc bằng phương pháp nhấn phím tắt Ctrl + Z.

Lưu ý. Nhấp vào nút Delete trên bàn phím chỉ xóa toàn bộ các mục tìm thấy thoát khỏi hộp thoại Find và Replace, nhưng bọn chúng vẫn trường thọ trên bảng tính.

Cách áp dụng Replace trong Excel:

Chúng tôi sẽ chỉ dẫn từng bước về kiểu cách sử dụng Replace để chuyển đổi một quý giá thành một quý hiếm khác trong vùng dữ liệu đã chọn, toàn thể trang tính hoặc bảng tính.

Thay một giá chỉ trị bởi một quý giá khác:

Để cố gắng thế một số trong những ký tự, văn phiên bản hoặc số trong một bảng tính Excel, thực hiện tab Replace của vỏ hộp thoại Find & Replace theo các bước hướng dẫn sau đây:

lựa chọn vùng dữ liệu bạn có nhu cầu thay thế. Để thay thế sửa chữa ký từ bỏ trên toàn bộ bảng tính, hãy nhấp vào bất kỳ ô nào trên trang tính đang làm việc. Nhận phím tắt Ctrl + H để mở thẻ Replace của vỏ hộp thoại Find & Replace.

Ngoài ra, rất có thể di chuyển cho tab Home > Editing và nhấp vào Find & Select > Replace

*

Nếu bạn vừa sử dụng anh tài Tìm kiếm của Excel, sau đó chỉ việc chuyển sang tab Replace.

3. Trong hộp Find what, gõ quý giá tìm kiếm, vào ô Replace with, gõ giá bán trị cố thế.

4. Cuối cùng, nhấp vào Replace để thay thế sửa chữa từng hiệu quả tìm kiếm một, hoặc Replace All để biến hóa tất cả các mục trong một lần.

*

Chú ý. Nếu bạn nhận được tác dụng khác với các gì bạn muốn đợi, hãy nhấp vào nút Undo  hoặc thừa nhận Ctrl + Z để khôi phục các giá trị ban đầu.

Để thêm những tính năng Excel Replace, nhấp vào nút Options ở góc bên đề nghị của tab Replace. Về cơ phiên bản chúng tựa như như các tùy chọn Find vào Excel đã làm được đề cập trong phần trước.

Thay cầm văn bản hoặc số với tầm trắng:

Để sửa chữa tất cả các kết quả tìm kiếm với khoảng trắng, gõ giá chỉ trị cần tìm tìm vào vỏ hộp Find what, để trống hộp Replace with, nhấn lựa chọn Replace All.

*

Tìm hoặc thay thế sửa chữa một ngắt loại trong Excel:

Để sửa chữa một dấu ngắt dòng bằng dấu cách hoặc ngẫu nhiên dấu bóc tách nào khác, hãy nhập ký tự ngắt loại trong Find what bằng cách nhấn Ctrl + J. Phím tắt này là mã điều hành và kiểm soát ASCII cho ký kết tự 10 (ngắt dòng, hoặc dòng cấp dữ liệu).

Sau khi dìm Ctrl + J, đầu tiên hộp Find what vẫn trống rỗng, cơ mà khi để ý hơn, các bạn sẽ nhận thấy một vết chấm nhấp nháy nhỏ tuổi như vào hình ảnh dưới đây. Gõ cam kết tự sửa chữa thay thế vào vỏ hộp Replace with, ví dụ: cam kết tự “ “ và nhấp vào Replace All.

*

Để gắng thế một số ký tự bằng ngắt dòng, hãy làm ngược lại – nhập ký tự ngay hiện tại vào vỏ hộp Find what, cùng nhập ngắt cái (Ctrl + J) trong Replace with.

Làm rứa nào để thay đổi định dạng cell trên trang tính:

Mở tab Replace của hộp thoại Find & Replace và nhấp vào Options

Bên cạnh hộp Find what, nhấp vào mũi tên của nút Format, chọn Choose Format From Cell, nhấp vào ngẫu nhiên ô nào bạn muốn thay thay đổi định dạng.

Bên cạnh vỏ hộp Replace with, nhấp vào nút Format cùng đặt format mới bằng cách sử dụng hộp hoại Replace Format, hoặc nhấp vào mũi thương hiệu của nút Format, chọn Choose Format From Cell và nhấp vào ngẫu nhiên ô nào tất cả định dạng bạn muốn muốn.

Nếu bạn muốn thay vắt định dạng trên toàn bộ bảng tính, hãy chọn Workbook trong vỏ hộp Within. Nếu như khách hàng chỉ muốn thay thế sửa chữa định dạng bên trên một trang tính, hãy giữ nguyên mặc định (Sheet).

Cuối cùng, nhấp vào nút Replace All và hưởng thụ thành quả.

*

Lưu ý. Phương pháp này biến hóa các định dạng áp dụng theo cách thủ công, nó sẽ không còn dùng được đối với các ô định dạng có điều kiện.

Sử dụng ký tự thay mặt đại diện với Excel Find và Replace:

Việc sử dụng những ký tự thay mặt chẳng hạn như lốt hoa thị với dấu chấm hỏi trong tiêu chuẩn tìm kiếm của người sử dụng có thể tự động hoá các tác vụ kiếm tìm và thay thế khác vào Excel.

Sử dụng lốt hoa thị (*) nhằm tìm ngẫu nhiên chuỗi ký tự nào. Ví dụ, đối với từ tìm kiếm kiếm “sm*”, ta đang tìm thấy “Smith” cùng “Smythe”.

Sử dụng vệt hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn lẻ nào. Ví dụ, so với từ kiếm tìm kiếm “gr?y”, ta vẫn tìm thấy “grey” cùng “gray”.

Hình hình ảnh sau đây diễn tả cách chúng ta có thể tìm thấy toàn bộ các họ bắt đầu bằng “Ad”:

*

Cách tìm kiếm và sửa chữa thay thế ký tự thay mặt đại diện trong Excel:

Nếu bạn phải tìm dấu hoa thị hoặc giấu chấm hỏi vào trang tính, gõ ký kết tự “~” trước chúng. Ví dụ: nhằm tìm những ô cất dấu hoa thị, bạn sẽ gõ ~ * vào vỏ hộp Find what. Để tìm các ô đựng dấu chấm hỏi, áp dụng ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

Đây là cách bạn có thể thay thế tất cả các vệt hỏi (?) trên một trang tính bằng một quý giá khác (số một trong ví dụ này):

*

Như chúng ta thấy, Excel vẫn tìm và sửa chữa các ký tự đại diện cho cả văn bản và quý giá số.

Lưu ý. Để tìm các ký trường đoản cú “~”trên trang tính, hãy nhập hai lần chúng (~~) vào hộp Find what.

Các phím tắt nhằm tìm và thay thế trong Excel:

Nếu chúng ta đã theo sát các phần trước của bài bác hướng dẫn này, bạn cũng có thể nhận thấy rằng Excel cung ứng 2 cách khác biệt để liên can với lệnh Find & Replace bằng giải pháp nhấp vào các nút ribbon và bằng cách sử dụng những phím tắt.

Dưới đấy là một bạn dạng tóm tắt hầu như gì chúng ta đã học cùng một vài phím tắt giúp chúng ta cũng có thể thao tác nhanh hơn.

Ctrl + F – phím tắt Find phím tắt mở thẻ Find trong Find và Replace

Ctrl + H – phím tắt Replace mở thẻ Replace trong Find & Replace

Ctrl + Shift + F4 – kết quả tìm kiếm xuất hiện thêm trước đó

Shift + F4 – hiệu quả tìm tìm tiếp theo

Ctrl + J – tìm kiếm hoặc thay thế một ngắt dòng.

Tìm tìm và sửa chữa trong toàn bộ các bảng tính đã mở:

Như bạn đã có lần thấy, Find & Replace cung cấp những tùy chọn hữu ích. Mặc dù nhiên, nó chỉ rất có thể tìm tìm trong một bảng tính mỗi lần. Để tìm và sửa chữa thay thế trong toàn bộ các bảng tính vẫn mở, chúng ta cũng có thể sử dụng nhân kiệt Advanced Find và Replace thông qua Ablebits.

Các thiên tài của Advanced Find và Replace giúp cho việc tìm và đào bới kiếm càng thuận tiện hơn:

Tìm và thay thế sửa chữa trong tất cả các bảng tính sẽ mở hoặc các bảng tính với trang tính được chọn

Tìm tìm đồng thời các giá trị, công thức, siêu links và dìm xét.

Xuất các công dụng tìm kiếm vào trong 1 bảng tính mới bằng một cú nhấp chuột.

Để chạy bổ sung Advanced Find và Replace, hãy nhấp vào hình tượng của nó trên ribbon, nằm tại tab Ablebits Utilities > Search. Kế bên ra, chúng ta có thể nhấn Ctrl + alt + F.

*

Cửa sổ Advanced Find & Replace sẽ mở ra, bạn thực hiện theo công việc sau:

Gõ các ký từ bỏ (văn bản hoặc số) để tìm kiếm trong phần Find what

*

Chọn trang tính và bảng tính bạn muốn tìm kiếm. Theo khoác định, toàn bộ các trang vào bảng tính đã mở gần như được chọn.

Chọn loại dữ liệu cần tìm: giá bán trị, công thức, thừa nhận xét hoặc hyperlink. Theo khoác định, toàn bộ kiểu tài liệu đều được chọn.

Ngoài ra, chúng ta có những tùy lựa chọn sau:

Chọn Match case để tra cứu kiếm tài liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Chọn hộp Entire cell để tìm kiếm kiếm kết hợp đúng mực và trả chỉnh, tức là tìm những ô chỉ chứa những ký trường đoản cú mà bạn đã nhập vào Find what

Nhấp vào nút Find All, bạn vẫn thấy danh sách các mục đã tìm thấy bên trên tab Search results. Bây giờ, bạn có thể thay nắm tất cả, thay thế sửa chữa các mục sẽ chọn, hoặc xuất những ô, hàng, cột tìm kiếm được vào một bảng tính mới.

*

———