Nội dung chính

Cách xác minh tỷ lệ hao hụt xăng dầu
Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn chứa
Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình vận chuyển

Xăng dầu là mặt hàng marketing đặc biệt, có nhu cầu các quy định làm chủ riêng vị Nhà nước ban hành. Do vậy, doanh nghiệp xăng dầu cần nắm rõ các cơ chế về xác suất hao hụt xăng dầu và cai quản xăng dầu đúng mực để tổ chức vận động kinh doanh xăng dầu hiệu quả. 

Căn cứ theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Công Thương, cùng Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về marketing xăng dầu, xác suất hao hụt xăng dầu được qui định như sau.

Bạn đang xem: Cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu

Phạm vi và đối tượng người sử dụng áp dụng

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu được vận dụng cho vận động kinh doanh xăng dầu bao gồm: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, tối ưu xuất khẩu, trộn chế, phân phối xăng dầu tại thị phần trong nước, tiếp nhận, bảo vệ và vận chuyển xăng dầu.

Đối tượng áp dụng là yêu quý nhân marketing xăng dầu tại thị trường nước ta và các cơ quan cai quản nhà nước có các hoạt động liên quan liêu đến kinh doanh xăng dầu.

Cách xác minh tỷ lệ hao hụt xăng dầu

Hao hụt xăng dầu là sự thiếu hụt xăng dầu về con số do bay hơi từ bỏ nhiên, bám dính; tác động của các yếu tố về công nghệ, kỹ thuật với giao nhấn trong quá trình nhập, xuất, tồn chứa, xúc cọ bể và phương tiện đi lại vận chuyển, trộn chế, vận động xăng dầu.

*

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu được tính theo tỷ lệ hao hụt về tối đa, và được quy thay đổi về điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ: 15o
C; áp suất: 101,325 k
Pa).

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình nhập

Được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt đối với lượng xăng dầu trên thiết bị cất xăng dầu của phương tiện đi lại vận đưa hoặc bể chứa trước lúc nhập. Vắt thể:

STT

Sản phẩmPhương một thể nhập

Tỷ lệ hao hụt (%)

1Xăng khoángTàu dầu

Xà lan

Xi téc đường tàu và ô tô

Bể (chuyển bể)

0.42

0.33

0.25

0.12

2Xăng sinh học tập E5, E10Tàu dầu

Xà lan

Xi téc đường tàu và ô tô

Bể (chuyển bể)

0.47

0.36

0.28

0.13

3Etanol nguyên nhiên liệu E100Tàu dầu

Xà lan

Xi téc đường sắt và ô tô

Bể (chuyển bể)

0.25

0.12

4Dầu hỏa (KO), JET A-1Tàu dầu

Xà lan

Xi téc đường sắt và ô tô

Bể (chuyển bể)

0.36

0.29

0.15

0.10

5Diesel (DO)Tàu dầu

Xà lan

Xi téc đường tàu và ô tô

Bể (chuyển bể)

0.33

0.25

0.12

0.08

6Nhiên liệu đốt lò (FO)Tàu dầu

Xà lan

Xi téc đường tàu và ô tô

Bể (chuyển bể)

0.33

0.25

0.12

0.05

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình xuất

Được tính bằng phần trăm (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu xuất qua đồng hồ thời trang xăng dầu hoặc lượng xăng dầu xuất khẩu tại bể xuất. Vắt thể:

STT

Sản phẩm

Tỷ lệ hao hụt (%)

Đồng hồ – phương tiệnBể – phương tiện

1

Xăng khoáng

0.15

0.25

2

Xăng sinh học E5, E10

0.17

0.28

3

Etanol nguyên liệu E100

0.15

0.25

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.12

0.20

5

Diesel (DO)

0.10

0.16

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.08

0.12

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn chứa

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn cất ngắn ngày

Được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với trung bình cùng của lượng xăng dầu tồn chứa ngày sản phẩm 01, ngày 10, ngày 20 và ngày ở đầu cuối của tháng. Cụ thể:

STT

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt tồn chứa không quá lâu (%)
Bể ngầm, bể hang, kho nổi/tàu dầu, xà lanBể quanh đó trời
Trụ đứng

Trụ nằm

1

Xăng khoáng:

– Bể mái phao

– Bể ko mái phao

0.1

0.12

0.15

0.2

2

Xăng sinh học E5, E10:

– Bể mái phao

– Bể ko mái phao

0.11

0.13

0.17

0.22

3

Etanol nguyên nhiên liệu E100

0.15

0.2

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.0120.02

0.025

5

Diesel (DO):

– Bể mái phao

– Bể không mái phao

0.01

0.008

0.015

0.02

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.003

0.0030.003
Tỷ lệ hao hụt xăng xăng dầu công đoạn tồn cất dài ngày

Được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu tồn chứa ngày 01 của tháng. Chũm thể:

STT

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt tồn chứa thời gian ngắn (%)
Bể ngầm, bể hangKho nổi/tàu dầu, xà lanBể ko kể trời
Trụ đứngTrụ nằm

1

Xăng khoáng:

– Bể mái phao

– Bể ko mái phao

0.05

0.068

0.1

0.12

0.145

2

Xăng sinh học tập E5, E10

0.12

0.145

3

Etanol xăng E100

0.0060.010.0140.017

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.0050.0080.012

0.015

5

Diesel (DO)

0.0030.0030.003

0.003

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình xúc rửa

Được tính bằng xác suất (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với dung tích bể chứa, phương tiện đi lại vận chuyển đề nghị xúc rửa. Cầm cố thể:

STT

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt xúc cọ (%)
Bể trụ đứng, tàu, xà lan

Bể trụ nằm, xi téc đường tàu và ô tô

1

Xăng khoáng

0.010.1

2

Xăng sinh học E5, E100.01

0.1

3

Etanol xăng E100

0.01

0.1

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.008

0.08

5

Diesel (DO)

0.007

0.07

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.012

0.12

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình pha chế

Được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt đối với tổng lượng các thành phần điều chế đầu vào. Gắng thể:

STT

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt pha chế (%)
Pha chế bằng cách bơm đưa xăng dầu giữa các bể

Pha chế bằng cách khuấy trộn vào bể

1

Xăng khoáng

0.14

0.16

2

Xăng sinh học E5, E10

0.15

0.18

3

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.1

0.12

4

Diesel (DO)

0.1

0.12

5

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.1

0.12

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình vận chuyển

Vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ và đường tàu được tính bằng xác suất (%) của lượng xăng dầu hao hụt đối với lượng xăng dầu xác định tại phương tiện nơi xuất xăng dầu, cơ mà không lớn hơn tỷ lệ hao hụt về tối đa.

Tỷ lệ hao hụt vận chuyển bởi đường thủy

STT

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt tối đa (%)

1

Xăng khoáng

0.03

0.25

2

Xăng sinh học tập E5, E10

0.033

0.28

3

Etanol nguyên liệu E100

0.03

0.25

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.022

0.2

5

Diesel (DO)

0.02

0.18

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.011

0.1

Tỷ lệ hao hụt vận chuyển bằng đường đi bộ và đường sắt

STT

Sản phẩmĐường bộĐường sắt
Tỷ lệ hao hụt (%/100 km)Tỷ lệ hao hụt về tối đa (%)Tỷ lệ hao hụt (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt buổi tối đa (%)

1

Xăng khoáng

0.0650.140.045

0.15

2

Xăng sinh học E5, E10

0.0710.150.045

0.15

3

Etanol nguyên liệu E100

0.030.0650.03

0.065

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.040.090.035

0.11

5

Diesel (DO)

0.0350.080.03

0.1

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.0110.0250.011

0.035

Tỷ lệ hao hụt vận chuyển bằng đường ống

Được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu từ bể xuất. Ví dụ tỷ lệ vận chuyển bằng đường ống trường hợp có hoạt động vận chuyển tối thiểu 01 lần trong thời gian 05 ngày: 

STT

Sản phẩmTỷ lệ hao hụt (%/100 km)

1

Xăng khoáng

0.15

2

Xăng sinh học E5, E10

0.15

3

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.1

4

Diesel (DO)

0.1

Trong trường hòa hợp không có hoạt động vận chuyển trong thời gian lớn hơn 05 ngày được cộng thêm hao hụt tồn chứa trong con đường ống:

STT

Sản phẩm

Tỷ lệ hao hụt (%/ngày)

1

Xăng khoáng

0.012

2

Xăng sinh học E5, E10

0.012

3

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.004

4

Diesel (DO)

0.004

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn chuyển tải

Được tính bằng phần trăm (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu chuyển thiết lập từ tàu mẹ.

STT

Sản phẩm

Tỷ lệ hao hụt (%)

1

Xăng khoáng

0.35

2

Xăng sinh học E5, E10

0.35

3

Etanol nguyên nhiên liệu E100

0.35

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.3

5

Diesel (DO)

0.27

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.27

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu

STT

Sản phẩm

Tỷ lệ hao hụt bể – đồng hồ (%)

1

Xăng khoáng

0.1

2

Xăng sinh học E5, E10

0.11

4

Dầu hỏa (KO), JET A-1

0.08

5

Diesel (DO)

0.06

6

Nhiên liệu đốt lò (FO)

0.04

Trách nhiệm của yêu quý nhân sale xăng dầu

Thương nhân mối lái có trọng trách tổ chức thực hiện làm chủ hao hụt xăng dầu, xây đắp và phát hành định nút hao hụt xăng dầu cho các vận động kinh doanh xăng dầu. 

*

Thương nhân mai mối có trọng trách thống kê lượng hao hụt xăng dầu mặt hàng năm, báo cáo về cỗ Công yêu mến để ship hàng công tác cai quản Nhà nước về hao hụt xăng dầu.

Thương nhân đầu mối cần tổ chức hạch toán ngân sách chi tiêu kinh doanh định nút theo phần trăm hao hụt marketing xăng dầu, tổ chức triển khai khảo sát, nghiên cứu,đánh giá chỉ hao hụt xăng dầu, kiến nghị với bộ Công yêu quý sửa đổi, bổ sung cập nhật các nội dung chưa cân xứng nếu có.

Lời kết

Trên đây là quy định của bộ Công yêu đương về tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hy vọng bài viết của shop chúng tôi giúp bạn xác định đúng mực tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong những khâu sale và quản lý mặt hàng này kết quả hơn.

Tìm đọc thêm về Giải pháp quản lý Cửa sản phẩm xăng dầu của PIACOM tại đây: https://piacom.vn/egas/

 

1. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình nhập

- Hao hụt xăng dầu quy trình nhập là hiệu số của lượng xăng dầu tại thiết bị đựng xăng dầu của phương tiện vận đưa hoặc bể chứa trước lúc nhập trừ đi lượng xăng dầu thực tế nhận được tại bể.

- tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn nhập được xem bằng % của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu trên thiết bị cất xăng dầu của phương tiện đi lại vận gửi hoặc bể chứa trước lúc nhập. Phần trăm hao hụt xăng dầu công đoạn nhập phép tắc tại Phụ lục 1 Thông tư số 43.

- Chiều dài con đường ống nhập từ phương tiện vận chuyển, bể đựng đến bể nhập lớn hơn 02 km thì hao hụt xăng dầu công đoạn nhập được cộng thêm hao hụt vận chuyển bởi đường ống theo khoản 2 Điều 10 Thông bốn 43/2015.

2. Xác suất hao hụt xăng dầu vận chuyển

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu đi lại đường thủy, mặt đường bộ, đường tàu được Thông bốn số 43 năm năm ngoái của cỗ Công thương dụng cụ như sau:

- Hao hụt xăng dầu vận chuyển bằng đường thủy, con đường bộ, đường sắt là hiệu số giữa lượng xăng dầu khẳng định tại phương tiện nơi xuất xăng dầu và lượng xăng dầu xác định tại phương tiện nơi dìm xăng dầu;

- tỷ lệ hao hụt xăng dầu vận chuyển bởi đường thủy, mặt đường bộ, đường tàu được tính bằng % của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu xác định tại phương tiện nơi xuất xăng dầu tuy vậy không lớn hơn tỷ lệ hao hụt xăng dầu buổi tối đa trên điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 43/2015/TT-BCT;

- xác suất hao hụt xăng dầu vận chuyển bởi đường thủy, mặt đường bộ, đường sắt quy định trên khoản 1, 2 Phụ lục 6 Thông bốn 43/2015/BCT.

3. Phần trăm hao hụt xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Hao hụt xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu là tổng lượng hao hụt xăng dầu của các quy trình nhập, xuất, tồn cất và xúc rửa.

- tỷ lệ hao hụt xăng dầu các quy trình nhập, tồn cất và xúc rửa tại các Điều 5, 7, 8 Thông tứ số 43 năm 2015. Xác suất hao hụt xăng dầu quy trình xuất hiện tượng tại Phụ lục 8 Thông tứ 43 của cục Tài chính.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 43/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TỶ LỆHAO HỤT XĂNG DẦU trong HOẠT ĐỘNG sale XĂNG DẦU

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12tháng 11 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03tháng 9 năm 2014 của cơ quan chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Bộ trưởng cỗ Công Thương ban hành Thông tưquy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong vận động kinh doanh xăng dầu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này dụng cụ tỷlệ hao hụt xăng dầu trong chuyển động kinh doanh xăng dầu bao gồm: xuất khẩu, nhậpkhẩu, tạm bợ nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu; pha chế; phân phốixăng dầu tại thị trường trong nước; tiếp nhận, bảo quản và đi lại xăng dầu.

2. Thông tư này vận dụng đốivới yêu mến nhân theo pháp luật của phương pháp Thương mại kinh doanh xăng dầu trên thịtrường nước ta và tổ chức, cá thể khác có liên quan đến chuyển động kinh doanhxăng dầu.

Điều 2. Lý giải từ ngữ

1. Hao hụt xăng dầu là sựthiếu hụt xăng dầu về số lượng do cất cánh hơi tự nhiên, bám dính; tác động của cácyếu tố về công nghệ, chuyên môn trong quy trình giao nhận, nhập, xuất, tồn chứa,xúc rửa bể và phương tiện đi lại vận chuyển, pha chế, vận chuyển, chuyển tải, phân phối lẻxăng dầu.

2. Tồn chứa xăng dầu ngắnngày là tồn cất xăng dầu trong số kho, bể cất xăng dầu có tối thiểu một lần xuất,nhập xăng dầu vào tháng.

3. Tồn đựng xăng dầu dàingày là tồn cất xăng dầu trong số kho, bể chứa xăng dầu ko có chuyển động xuất,nhập xăng dầu vào tháng.

Điều 3. Hình thức quảnlý tỷ lệ hao hụt xăng dầu

1. Phần trăm hao hụt xăng dầuquy định tại Thông bốn này là phần trăm hao hụt xăng dầu về tối đa.

2. Hao hụt xăng dầu được quảnlý, tổ chức, hạch toán, quyết toán so với từng sản phẩm xăng khoáng RON95,RON92, xăng sinh học tập E5, E10, etanol nguyên nhiên liệu E100, dầu hỏa (KO), nhiên liệubay JET A-1, dầu điêzen (DO 0,05% S), (DO 0,25% S), xăng đốt lò (FO).

3. Con số và quý giá hao hụtcủa các sản phẩm không được bù trừ lẫn nhau trong một kỳ quyết toán. Riêng rẽ đốivới xăng dầu được bơm đưa trên thuộc một khối hệ thống đường ống công nghệ, phần sảnphẩm lẫn được bù trừ về số lượng.

4. Trường hợp xẩy ra hao hụtbất thường to hơn quy định tỷ lệ hao hụt tại Thông bốn này, mến nhân kinhdoanh xăng dầu bao gồm trách nhiệm xác định nguyên nhân gây nên hao hụt và tất cả biệnpháp xử trí kịp thời để ngăn ngừa và bớt thiểu tới mức thấp nhất những tổn thấtcó thể xảy ra.

Điều 4. Chế độ xác địnhhao hụt xăng dầu trong vận động kinh doanh xăng dầu

1. Hao hụt xăng dầu trong hoạtđộng kinh doanh xăng dầu được dụng cụ tại khoản 1 Điều 1 Thông tứ này là tổnghao hụt xăng dầu của các quy trình mà hoạt động kinh doanh xăng dầu kia thực hiện.

2. Lượng xăng dầu để xác địnhtỷ lệ hao hụt xăng dầu được quy định cụ thể như sau:

a) Đối cùng với xăng khoáng, xăngsinh học, etanol xăng E100, dầu hỏa, dầu điêzen quy đổi về điều kiện tiêuchuẩn (nhiệt độ: 15o
C; áp suất: 101,325 k
Pa cùng tính theo hệ thống chuẩn đo lườngquốc gia); riêng biệt trường thích hợp xuất cung cấp tại cột đo xăng dầu của cửa hàng bán lẻxăng dầu đơn vị chức năng tính là lít thực tế;

b) Đối với nguyên liệu đốt lò(FO) những loại đơn vị chức năng tính là cân nặng (kg).

3. Phần trăm hao hụt xăng dầu củacác công đoạn và tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu được xác định theo vẻ ngoài tạicác Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Thông tứ này.

4. Xác suất hao hụt xăng dầu đượccơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền coi xét, nhận xét và kiểm soát và điều chỉnh phù hợpvới yếu tố hoàn cảnh trang lắp thêm công nghệ, trình độ, yêu thương cầu thống trị và cơ chếkinh doanh xăng dầu vào từng thời kỳ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phần trăm hao hụtxăng dầu quy trình nhập

1. Hao hụt xăng dầu công đoạnnhập là hiệu số của lượng xăng dầu trên thiết bị chứa xăng dầu của phương tiện vậnchuyển hoặc bể chứa trước khi nhập trừ đi lượng xăng dầu thực tế nhận được tạibể.

Xem thêm: Cách viết đơn xin việc làm công nhân, just a moment

2. Phần trăm hao hụt xăng dầucông đoạn nhập được xem bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt so vớilượng xăng dầu trên thiết bị đựng xăng dầu của phương tiện vận gửi hoặc bể chứatrước khi nhập. Phần trăm hao hụt xăng dầu công đoạn nhập điều khoản tại Phụ lục 1Thông tư này.

3. Chiều dài mặt đường ống nhậptừ phương tiện đi lại vận chuyển, bể cất đến bể nhập lớn hơn 02 (hai) km thì hao hụtxăng dầu công đoạn nhập được cộng thêm hao hụt vận chuyển bằng đường ống theoquy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Điều 6. Phần trăm hao hụtxăng dầu công đoạn xuất

1. Hao hụt xăng dầu công đoạnxuất là hiệu số của lượng xăng dầu xuất đi tại bể xuất trừ đi lượng dìm tạithiết bị chứa xăng dầu của phương tiện vận chuyển.

2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầucông đoạn xuất cho phương tiện đi lại bằng con đường thủy, đường bộ và đường tàu được tínhbằng phần trăm (%) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu xuất qua đồnghồ xăng dầu. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất được hiện tượng tại Phụ lục 2Thông tư này.

3. Chiều dài đường ống xuấttừ bể xuất mang đến đồng hồ; từ đồng hồ đeo tay đến phương tiện vận chuyển to hơn 02 (hai)km thì hao hụt xăng dầu công đoạn xuất được thêm vào đó hao hụt đi lại đường ốngtheo chính sách tại khoản 2 Điều 10 Thông tứ này.

Điều 7. Tỷ lệ hao hụtxăng dầu quy trình tồn chứa

1. Tỷ lệ hao hụt xăng dầucông đoạn tồn đựng ngắn ngày

a) phần trăm hao hụt xăng dầu tồnchứa thời gian ngắn áp dụng so với bể có hoạt động xuất, nhập xăng dầu tối thiểu mộtlần trong tháng. Lượng xăng dầu tồn đựng để khẳng định tỷ lệ hao hụt xăng dầu bằngtrung bình cùng của lượng xăng dầu tồn đựng được khẳng định ít tốt nhất trong bốnngày của mon là ngày sản phẩm 01, ngày sản phẩm 10, ngày thứ trăng tròn và ngày cuối cùngtháng;

b) xác suất hao hụt xăng dầucông đoạn tồn chứa không quá lâu được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầuhao hụt đối với lượng xăng dầu tồn chứa. Phần trăm hao hụt xăng dầu trong tồn chứangắn ngày chế độ tại Phụ lục 3 Thông bốn này.

2. Xác suất hao hụt xăng dầucông đoạn tồn cất dài ngày

a) tỷ lệ hao hụt xăng dầu tồnchứa nhiều năm ngày áp dụng so với bể vào tháng không có chuyển động xuất, nhập xăngdầu. Lượng xăng dầu tồn cất để xác định tỷ lệ hao hụt xăng dầu là lượng xăng dầutồn chứa ngày thứ 01 của tháng;

b) tỷ lệ hao hụt xăng dầucông đoạn tồn cất dài ngày được tính bằng xác suất (%) của lượng xăng dầu haohụt so với lượng xăng dầu tồn chứa ngày sản phẩm 01 của tháng. Tỷ lệ hao hụt xăng dầutrong tồn cất dài ngày chính sách tại Phụ lục 3 Thông tứ này.

Điều 8. Tỷ lệ hao hụtxăng dầu trong quy trình xúc rửa

1. Hao hụt xăng dầu trongcông đoạn xúc rửa bể chứa, phương tiện đi lại vận đưa là lượng xăng dầu do bay hơi,bám kết dính thành bể chứa, phương tiện đi lại vận gửi không bao hàm lượng xăng dầulẫn vào bùn cặn ở lòng thiết bị chứa, phương tiện đi lại vận gửi khi xúc rửa không sửdụng được.

2. Hao hụt xăng dầu lẫn vàobùn cặn ở đáy thiết bị chứa, phương tiện vận chuyển khi xúc rửa ko sử dụngđược vị thương nhân kinh doanh xăng dầu tổ chức xác định theo thực tế.

3. Xác suất hao hụt xăng dầutrong quy trình xúc rửa được xem bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụtso với khoảng trống bể chứa, phương tiện vận chuyển cần xúc rửa. Xác suất hao hụtxăng dầu trong công đoạn xúc rửa giải pháp tại Phụ lục 4 Thông tư này.

Điều 9. Tỷ lệ hao hụtxăng dầu trong quy trình pha chế

1. Hao hụt xăng dầu trongcông đoạn pha trộn là hiệu số của tổng lượng các thành phần pha chế nguồn vào trừđi lượng kết quả xăng dầu đầu ra.

2. Xác suất hao hụt xăng dầu trongcông đoạn trộn chế được xem bằng xác suất (%) của lượng xăng dầu hao hụt so vớitổng lượng các thành phần pha chế đầu vào. Phần trăm hao hụt xăng dầu vào công đoạnpha chế biện pháp tại Phụ lục 5 Thông bốn này.

Điều 10. Phần trăm hao hụtxăng dầu vận chuyển

1. Phần trăm hao hụt xăng dầu vậnchuyển đường thủy, đường bộ, con đường sắt

a) Hao hụt xăng dầu vận chuyểnbằng mặt đường thủy, đường bộ, đường tàu là hiệu số thân lượng xăng dầu xác định tạiphương tiện chỗ xuất xăng dầu với lượng xăng dầu xác minh tại phương tiện đi lại nơi nhậnxăng dầu;

b) phần trăm hao hụt xăng dầu vậnchuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường tàu được tính bằng phần trăm (%) của lượngxăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu xác minh tại phương tiện nơi xuất xăng dầunhưng không to hơn tỷ lệ hao hụt tối đa mức sử dụng tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) xác suất hao hụt xăng dầu vậnchuyển bằng đường thủy, con đường bộ, đường sắt quy định tại khoản 1, 2 Phụ lục 6Thông tư này.

2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu vậnchuyển bởi đường ống

a) Hao hụt xăng dầu vận chuyểnbằng đường ống được khẳng định cho quá trình bơm chuyển xăng dầu từ bể xuất cho bểnhận trên tuyến ống cứng bằng thép, có 2 lần bán kính trong tự 145 milimet trở lên. Haohụt xăng dầu vận chuyển bằng đường ống là tổng lượng hao hụt xăng dầu tồn chứatrong đường ống và hao hụt xăng dầu vận chuyển;

b) tỷ lệ hao hụt xăng dầu vậnchuyển bởi đường ống được tính bằng xác suất (%) của lượng xăng dầu hao hụtso với lượng xăng dầu tự bể xuất;

c) tỷ lệ hao hụt xăng dầu vậnchuyển bằng đường ống trường đúng theo có hoạt động vận chuyển ít nhất 01 lần trongthời gian 05 ngày cơ chế tại khoản 3 Phụ lục 6 Thông bốn này;

d) xác suất hao hụt xăng dầu vậnchuyển bằng đường ống trường vừa lòng không có hoạt động vận chuyển trong thời gianlớn rộng 05 ngày được thêm vào đó hao hụt tồn cất trong mặt đường ống. Phần trăm hao hụtxăng dầu tồn đựng trong con đường ống được tính bằng phần trăm (%) của lượng xăng dầuhao hụt tồn chứa trong mặt đường ống so với lượng xăng dầu tồn đựng trong mặt đường ống.Tỷ lệ hao hụt tồn đựng trong con đường ống giải pháp tại khoản 4 Phụ lục 6 Thông tưnày.

Điều 11. Xác suất hao hụtxăng dầu công đoạn chuyển tải

1. Hao hụt xăng dầu công đoạnchuyển mua là hiệu số của lượng xăng dầu chuyển cài đặt từ tàu mẹ trừ đi lượng xăngdầu nhấn tại tàu con.

2. Xác suất hao hụt xăng dầucông đoạn chuyển tải được tính bằng tỷ lệ (%) của lượng xăng dầu hao hụt sovới lượng xăng dầu chuyển cài đặt từ tàu mẹ. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình chuyểntải hiện tượng tại Phụ lục 7 Thông tứ này.

Điều 12. Phần trăm hao hụtxăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Hao hụt xăng dầu tại cửahàng bán lẻ xăng dầu là tổng lượng hao hụt xăng dầu của các quy trình nhập, xuất,tồn cất và xúc rửa.

2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầucác quy trình nhập, tồn cất và xúc cọ được dụng cụ tại những Điều 5, 7, 8Thông tư này. Phần trăm hao hụt xăng dầu công đoạn xuất mức sử dụng tại Phụ lục 8Thông bốn này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Nhiệm vụ củacác đối kháng vị

1. Vụ khoa học và Công nghệ

Chủ trì khuyên bảo áp dụngquy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong chuyển động kinh doanh xăng dầu, nghiên cứuđề nghị sửa đổi, xây dựng xác suất hao hụt xăng dầu tương xứng với điều kiện cơ sở vậtchất kỹ thuật, trình độ và yêu thương cầu quản lý trong từng thời kỳ.

2. Vụ thị trường trong nước

Chủ trì, phối phù hợp với cácđơn vị liên quan tổ chức thực hiện Thông tứ này trong công tác cai quản hoạt độngkinh doanh xăng dầu tại thị phần trong nước.

3. Cục Xuất nhập khẩu

Chủ trì, phối phù hợp với cácđơn vị liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này trong công tác cai quản hoạt độngnhập khẩu, xuất khẩu, lâm thời nhập tái xuất, đưa khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu.

Điều 14. Trọng trách củathương nhân marketing xăng dầu

1. Tổ chức cai quản hao hụtxăng dầu trong chuyển động kinh doanh xăng dầu; xây dựng, phát hành quy định ráng thểvề xác suất hao hụt xăng dầu tuy nhiên không được cao hơn phần trăm hao hụt dụng cụ tại
Thông tư này; xây dựng, phát hành quy định về hao hụt xăng dầu trong các hoạt độngkinh doanh xăng dầu với tự phụ trách về hao hụt xăng dầu trong những hoạt độngkinh doanh xăng dầu của mình.

2. Những thống kê lượng hao hụtxăng dầu hằng năm báo cáo về bộ Công yêu mến (thông qua Vụ thị trường trong nước)để phục vụ quản lý nhà nước về hao hụt xăng dầu.

3. Chấp hành những yêu mong quảnlý bên nước có liên quan đến xác suất hao hụt xăng dầu pháp luật tại Thông bốn này.

4. Tổ chức hạch toán đưa ra phíkinh doanh định nút theo phần trăm hao hụt kinh doanh xăng dầu được nguyên tắc tại
Thông tứ này; tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hao hụt xăng dầu, loài kiến nghị
Bộ công thương sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa cân xứng nếu có.

Điều 15. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành

Thông tư này còn có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 01 mon 5 năm 2016.

Thông tư này thay thế Quyếtđịnh 758/VT-QĐ ngày 15 tháng bốn năm 1986 của cục trưởng cỗ Vật tư (nay là bộ Công
Thương) về việc ban hành định mức trong thời điểm tạm thời về hao hụt xăng, dầu trong số khâucông tác xuất, nhập, vận tải và tồn chứa.

Trong quy trình thực hiện
Thông tư này, trường hợp tất cả khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá thể kịp thời phảnánh về cỗ Công Thương để sửa đổi, xẻ sung./.

nơi nhận: - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - Thủ tướng bao gồm phủ; - những Phó Thủ tướng chính phủ; - Văn phòng chủ yếu phủ; - cỗ Tài chính; - những cơ quan, đơn vị thuộc cỗ Công Thương; - Cục bình chọn văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Công báo; - Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ; - Website cỗ Công Thương; - Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC 1

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN NHẬP(Ban hành cố nhiên Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm năm ngoái của
Bộ trưởng bộ Công yêu đương quy định xác suất hao hụt xăng dầu trong vận động kinhdoanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Phương tiện nhập

Hao hụt nhập (%)

1

Xăng sinh học E5, E10

- Tầu dầu

- Xà lan

- Xitéc con đường sắt, xitéc ôtô

- Bể (chuyển bể)

0,52

0,40

0,29

0,14

2

Etanol nhiên liệu E100

- Tầu dầu

- Xà lan

- Xitéc con đường sắt, xitéc ôtô

- Bể (chuyển bể)

0,52

0,40

0,29

0,14

3

Xăng khoáng các loại

- Tầu dầu

- Xà lan

- Xitéc con đường sắt, xitéc ôtô

- Bể (chuyển bể)

0,48

0,36

0,25

0,12

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1

- Tầu dầu

- Xà lan

- Xitéc đường sắt, xitéc ôtô

- Bể (chuyển bể)

0,38

0,32

0,15

0,10

5

Dầu điêzen (DO) những loại

- Tầu dầu

- Xà lan

- Xitéc con đường sắt, xitéc ôtô

- Bể (chuyển bể)

0,38

0,28

0,12

0,08

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại

- Tầu dầu

- Xà lan

- Xitéc đường sắt, xitéc ôtô

- Bể (chuyển bể)

0,38

0,28

0,12

0,05

PHỤ LỤC 2

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XUẤT(Ban hành tất nhiên Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của
Bộ trưởng cỗ Công yêu đương quy định phần trăm hao hụt xăng dầu trong chuyển động kinhdoanh xăng dầu)

1. Đối với xuất chophương tiện đường thủy:

TT

Sản phẩm

Hao hụt xuất (%)

Bể - Đồng hồ

Đồng hồ - Phương tiện

1

Xăng sinh học tập E5, E10

0,17

0,11

2

Etanol xăng E100

0,15

0,10

3

Xăng khoáng những loại

0,14

0,09

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1

0,12

0,08

5

Dầu điêzen (DO) các loại

0,10

0,07

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) những loại

0,08

0,06

2. Đối với xuất chophương tiện đường bộ và đường sắt:

TT

Sản phẩm

Hao hụt xuất (%)

Bể - Đồng hồ

Đồng hồ nước - Phương tiện

1

Xăng sinh học tập E5, E10

0,17

0,06

2

Etanol nhiên liệu E100

0,15

0,05

3

Xăng khoáng những loại

0,14

0,04

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1

0,12

0,04

5

Dầu điêzen (DO) các loại

0,10

0,03

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại

0,08

0,03

Ghi chú: Trường đúng theo đồnghồ bị hỏng, tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất được xác minh bằng tỷ lệ haohụt xăng dầu tương xứng cột “Bể - Đồng hồ” nhân với thông số 1,1.

PHỤ LỤC 3

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN TỒN CHỨA(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm năm ngoái của
Bộ trưởng cỗ Công yêu mến quy định xác suất hao hụt xăng dầu trong chuyển động kinhdoanh xăng dầu)

1. Đối cùng với tồn đựng ngắnngày:

TT

Sản phẩm

Hao hụt tồn chứa không quá lâu (%)

Bể ngầm, bể vào hang, kho nổi/ tàu dầu, xà lan

Bể ko kể trời

Trụ đứng

Trụ nằm

1

Xăng sinh học E5, E10:

- Bể mái phao

- Bể ko mái phao

-

0,110

0,130

0,170

-

0,220

2

Etanol xăng E100

0,110

0,170

0,220

3

Xăng khoáng những loại:

- Bể mái phao

- Bể ko mái phao

-

0,100

0,120

0,150

-

0,200

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu cất cánh JET A-1

0,012

0,020

0,025

5

Dầu điêzen (DO) những loại

- Bể mái phao

- Bể không mái phao

-

0,010

0,008

0,015

-

0,020

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại

0,003

0,003

0,003

2. Đối cùng với tồn chứa dàingày:

TT

Sản phẩm

Hao hụt tồn đựng dài ngày (%/tháng)

Bể ngầm, bể trong hang

Kho nổi/ tàu dầu, xà lan

Bể ko kể trời

Trụ đứng

Trụ nằm

1

Etanol xăng E100

-

-

0,120

0,150

2

Xăng khoáng những loại:

- Bể mái phao

- Bể ko mái phao

-

0,050

-

0,07

0,100

0,120

-

0,150

3

Dầu hoả (KO), nhiên liệu cất cánh JET A-1

0,006

0,010

0,014

0,017

4

Dầu điêzen (DO) những loại

0,005

0,008

0,012

0,015

5

Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại

0,003

0,003

0,003

0,003

PHỤ LỤC 4

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XÚC RỬA(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 43/2015/TT-BCT ngày thứ 8 tháng 12 năm 2015 của
Bộ trưởng bộ Công yêu quý quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong chuyển động kinhdoanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt xúc rửa (%)

Bể trụ đứng, tàu, xà lan

Bể trụ nằm, xitéc mặt đường sắt, xitéc ôtô

1

Xăng khoáng những loại, xăng sinh học E5, E10, E100

0,010

0,10

2

Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1

0,008

0,08

3

Dầu điêzen (DO) những loại

0,007

0,07

4

Nhiên liệu đốt lò (FO) những loại

0,012

0,12

PHỤ LỤC 5

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN pha CHẾ(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 43/2015/TT-BCT ngày thứ 8 tháng 12 năm 2015 của
Bộ trưởng cỗ Công yêu thương quy định phần trăm hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinhdoanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt pha trộn (%)

Pha chế bằng phương thức bơm chuyển xăng dầu giữa những bể

Pha chế bằng cách thức khuấy trộn

1

Xăng sinh học E5, E10

0,15

0,18

2

Etanol xăng E100

0,15

-

3

Xăng khoáng các loại

0,14

0,16

4

Dầu hoả KO, nhiên liệu bay JET A-1

0,10

0,12

5

Dầu điêzen (DO) các loại

0,10

0,12

6

Nhiên liệu đốt lò những loại (FO)

0,10

0,12

PHỤ LỤC 6

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN VẬN CHUYỂN(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm năm ngoái của
Bộ trưởng bộ Công yêu đương quy định phần trăm hao hụt xăng dầu trong vận động kinhdoanh xăng dầu)

1. Đối với tải bằngđường thủy:

TT

Sản phẩm

Hao hụt vận động (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt buổi tối đa (%)

Đến 300 km

Từ 300 cho 600 km

Trên 600 km

1

Xăng sinh học tập E5, E10

0,033

0,023

0,013

0,28

2

Etanol nguyên liệu E100

0,033

0,023

0,013

0,28

3

Xăng khoáng các loại

0,030

0,021

0,012

0,25

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1

0,022

0,015

0,009

0,20

5

Dầu điêzen (DO) những loại

0,020

0,014

0,008

0,18

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại

0,011

0,008

0,004

0,10

Ghi chú: lấy ví dụ như về tỷlệ hao hụt chuyên chở một cung đường lớn hơn 600 km được xác định bằng tổng tỷlệ hao hụt của 300 km đầu tiên tương ứng cột “Đến 300 km”, 300 km tiếp tương ứngcột “Từ 300 cho 600 km”, đoạn đường sau cuối tương ứng cột “Trên 600 km”.

2. Đối với đi lại bằngđường bộ, đường sắt:

TT

Sản phẩm

Đường bộ

Đường sắt

Tỷ lệ hao hụt (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt về tối đa (%)

Tỷ lệ hao hụt (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt về tối đa (%)

1

Xăng sinh học tập E5, E10

0,071

0,150

0,045

0,150

2

Etanol xăng E100

0,071

0,150

0,045

0,150

3

Xăng khoáng các loại

0,065

0,140

0,042

0,150

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu cất cánh JET A-1

0,040

0,090

0,025

0,090

5

Dầu điêzen (DO) các loại

0,035

0,080

0,022

0,080

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại

0,011

0,025

0,011

0,035

3. Đối với vận động bằngđường ống:

TT

Sản phẩm

Hao hụt mặt đường ống (%/100km)

Hao hụt đường ống về tối đa (%)

1

Xăng khoáng những loại, xăng sinh học E5, E10, etanol E100

0,15

0,28

2

Dầu hoả (KO), nhiên liệu cất cánh JET A-1, dầu điêzen (DO) các

0,10

0,20

4. Đối với hao hụt tồn chứatrong con đường ống:

TT

Sản phẩm

Hao hụt tồn đựng trong đường ống (%/ngày)

1

Xăng khoáng các loại, xăng sinh học tập E5, E10, etanol E100

0,012

2

Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1, dầu điêzen (DO) các loại

0,004

PHỤ LỤC 7

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN CHUYỂN TẢI(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm năm ngoái của
Bộ trưởng bộ Công yêu đương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong vận động kinhdoanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt chuyển download (%)

1

Xăng sinh học tập E5, E10

0,35

2

Etanol nguyên nhiên liệu E100

0,35

3

Xăng khoáng các loại

0,34

4

Dầu hoả (KO), nhiên liệu cất cánh JET A-1

0,30

5

Dầu điêzen (DO) các loại

0,27

6

Nhiên liệu đốt lò (FO) những loại

0,27

PHỤ LỤC 8

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XUẤT TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày thứ 8 tháng 12 năm 2015 của
Bộ trưởng cỗ Công mến quy định phần trăm hao hụt xăng dầu trong chuyển động kinhdoanh xăng dầu)