Outlook cho Microsoft 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook năm 2016 Outlook 2013 Office d&#x
E0;nh mang đến doanh nghiệp Outlook 2010 Outlook 2007 coi th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Với công dụng thu hồi thư, thư các bạn đã gởi đi sẽ được truy tìm xuất khỏi vỏ hộp thư của các người nhận vẫn không mở thư này. Bạn có thể thay bởi một thư nạm thế. Ví dụ: nếu khách hàng quên gửi vào tệp lắp kèm, bạn cũng có thể tìm biện pháp rút lại thư cùng gửi thư thay thế có tệp lắp kèm.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thu hồi email đã gửi

Tính năng tịch thu thư sẵn dùng sau thời điểm bạn nhấn vào Gửi và chỉ sẵn cần sử dụng nếu cả các bạn và tín đồ nhận đều có tài năng khoản email
Microsoft 365 hoặc Microsoft Exchange vào cùng một nhóm chức. Vị vậy, ví dụ, một thư được gửi mang đến hoặc xuất phát từ một tài khoản Hotmail, gmail hoặc live.com chẳng thể thu hồi. 


Phiên bản mới hơn
Office 2007

Để tịch thu và sửa chữa thay thế thư

Trong hộp chống thư mục bên trái hành lang cửa số Outlook, lựa chọn thư mục Mục đã Gửi.

Mở thư bạn muốn thu hồi. Các bạn phải bấm đúp để mở thư. Việc chọn thư để hiển thị trong phòng đọc đã không được cho phép bạn thu hồi thư.

Nếu các bạn có Dải băng Cổ điển, từ bỏ tab Thư , chọn Hành cồn để > lại thư này.

*
Nếu chúng ta có Dải băng đối chọi giản, nên chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh không giống (...). Trỏ tới Hành động và lựa chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn ko thể tịch thu thư được đảm bảo an toàn bởi Azure Information Protection.

Bạn ko thể thu hồi thư trong Outlook trên web.


Bấm Xóa bản sao chưa đọc của thư này hoặc Xóa bản sao không đọc và cố bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu bạn muốn gửi thư cầm cố thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Để kiểm tra bài toán thu hồi

Sự thành công xuất sắc hoặc chiến bại của việc tịch thu thư phụ thuộc vào vào thiết đặt của tín đồ nhận trong Outlook. Bảng sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn gởi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố nó bằng thư mới.

Trên máy tính của fan nhận, vào mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem cấu hình thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.


Cả thư gốc và thư tịch thu đều đã đến Hộp thư đến của tín đồ nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, thì thư nơi bắt đầu sẽ được xóa và fan nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của bạn nhận.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được đánh dấu là sẽ đọc (xem trong phòng Đọc ko được xem là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, hy vọng xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn còn đó trong folder Outlook của người nhận.


Bạn gửi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi ráng nó bằng thư mới.

Trên máy tính xách tay của bạn nhận, vào mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu không được chọn.


Lưu ý: Để xem thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang lại mục Theo dõi.


Cả thư cội và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư mang lại của tín đồ nhận.

Trên máy tính xách tay của bạn nhận, một trong những các kết quả sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu tín đồ nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại cùng cả thư gốc và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được lưu lại là đã đọc (xem trong chống Đọc không được xem như là đọc thư trong tình huống này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, hy vọng xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn tồn tại trong folder Outlook của fan nhận.


Bạn giữ hộ thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố nó bằng thư mới.

Trên máy tính của bạn nhận, bởi quy tắc hoặc do hành động của người nhận, thư nơi bắt đầu được chuyển thoát khỏi Hộp thư đến, cho một folder khác và thư thu hồi vẫn còn đó trong vỏ hộp thư mang lại (hoặc cũng khá được chuyển cho một folder khác).

Nếu thư tịch thu và thư gốc nằm trong các thư mục riêng rẽ rẽ, thì fan nhận sẽ cảm nhận thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Điều này xẩy ra không dựa vào vào thông số kỹ thuật của Outlook cùng trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư cội và thư new đều còn với những người nhận.

Bạn nhờ cất hộ thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi gắng nó bằng thư mới.

Trên máy tính người nhận, vày quy tắc hoặc do hành động của bạn nhận, cả nhị thư mọi được chuyển đến cùng thư mục. Công dụng tương tự tựa như các gì xẩy ra khi Outlook không được thông số kỹ thuật để tự động cách xử lý thư.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, 1 trong các các kết quả sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư cội trước, thì việc thu hồi thất bại cùng cả thư cội và thư bắt đầu vẫn còn.

Bạn nhờ cất hộ thư cho thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi nắm nó bằng thư mới.

Một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu fan nhận phát âm thư thu hồi có quyền truy cập đọc thư đối với toàn bộ các mục bên trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư gốc, thì việc thu hồi thành công và chỉ thư bắt đầu còn lại. Bạn, là bạn gửi, nhận thấy thông báo rằng việc thu hồi đã thành công.

Nếu người nhận đã lưu lại thư nơi bắt đầu là đang đọc, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng việc thu hồi thất bại cùng chỉ có thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người tiêu dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục công cộng mà mở thư thu hồi, thì việc thu hồi thất bại và người tiêu dùng nhận được thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Cả thư cũ và thư mới vẫn còn đấy trên thư mục công cộng.

Nếu fan nhận gọi thư gốc và sau đó ghi lại là không đọc, thì thư đó được xem là chưa đọc cùng việc tịch thu thành công.

Trong folder công cộng, fan đọc chứ ko phải người gửi có quyền quyết định sự thành công hay thua thảm của bài toán thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không thể được hỗ trợ. Upgrade lên Microsoft 365 để triển khai việc từ ngẫu nhiên thiết bị như thế nào và liên tiếp nhận được hỗ trợ.Nâng cấp cho ngay


Để thu hồi và sửa chữa thư

Trong Thư, ở phòng Dẫn hướng, hãy bấm vào Mục Đã gửi.

Mở thư bạn muốn thu hồi và cụ thế.

Trên tab Thư, trong đội Hành động, nhấn vào Hành đụng Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bạn dạng chưa đọc rồi thay thế bằng một thư mới hoặc Xóa các phiên bản chưa hiểu rồi thay thế bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu nhiều người đang gửi thư đến nhiều người, chúng ta cũng có thể muốn vứt chọn hộp kiểm Cho tôi biết nếu như tình trạng thu hồi thành công hoặc không thành công xuất sắc với từng bạn nhận.


Nếu bạn muốn nhờ cất hộ thư vậy thế, hãy biên soạn thư cùng bấm Gửi.

Nếu chúng ta không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì có lẽ rằng bạn không có tài năng khoản Exchange vps hoặc các bạn hiện dường như không sử dụng Microsoft Office Outlook 2007. Yêu thương cầu bao gồm cả hai để sử dụng nhân kiệt thu hồi.

Bạn rất có thể kiểm tra hộp thoại Cài để Tài khoản trong Outlook nhằm biết loại tài khoản email trong hồ sơ Outlook của mình.

Trên thực đơn Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại sẽ liệt kê loại tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra việc thu hồi

Kết quả tịch thu thành không hay không sẽ phụ thuộc vào thiết lập của fan nhận trong Microsoft Outlook. Tứ kịch phiên bản sau đây phân tích và lý giải điều đã xẩy ra trong các tình huống khác nhau, đương nhiên một kịch bạn dạng bổ sung miêu tả việc tịch thu thư, được gửi mang đến thư mục công khai của Microsoft Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư nơi bắt đầu và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Xem thêm: Xem bói bài hàng ngày tarot online, bói bài tarot hàng ngày

Trên máy vi tính của bạn nhận, dưới Tùy chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu mong và ý kiến khi đến đã có được chọn.

(Để xem thiết đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy nhấn vào Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi bấm chuột Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư tịch thu đều đã cho Hộp thư mang lại của tín đồ nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, lúc ấy thư gốc sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư bí quyết là fan gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được đánh dấu là đã đọc (xem trong phòng Đọc không được xem như là đọc thư trong trường hợp này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư biện pháp là người gửi, mong mỏi xóa thư nhưng thư đó vẫn tồn tại trong thư mục Outlook của tín đồ nhận.


Bạn gởi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy vi tính của tín đồ nhận, dưới Tùy chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu mong và ý kiến khi đến không được chọn.

(Để xem cài đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy click chuột Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi nhấp chuột Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã cho Hộp thư cho của người nhận.

Trên máy tính của fan nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư cội và thư thu hồi vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được lưu lại là sẽ đọc (xem trong phòng Đọc không được xem là đọc thư trong tình huống này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư giải pháp là người gửi, mong muốn xóa thư nhưng thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của bạn nhận.


Bạn giữ hộ thư email cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên laptop của bạn nhận, theo nguyên tắc hoặc do hành động của fan nhận, thư cội được chuyển mang đến một thư mục khác và thư thu hồi vẫn tồn tại trong hộp thư mang lại (hoặc cũng được chuyển đến một thư mục khác).

Miễn là thư thu hồi và thư gốc nằm trong các thư mục riêng biệt rẽ thì fan nhận sẽ nhận được thông báo cho thấy thêm đã không thu hồi được. Lỗi này xẩy ra bất kể thông số kỹ thuật của Outlook với trạng thái phát âm của thư.

Cả thư gốc và thư new đều còn với người nhận.


Lưu ý: Nếu tín đồ nhận đang đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là không đọc, Outlook sẽ cách xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được đọc và tịch thu thư thành công.


Bạn gửi thư thư điện tử cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và thay thế bằng một thư mới.

Trên laptop của bạn nhận, theo luật lệ hoặc do hành vi của người nhận, cả nhị thư hầu như được chuyển mang đến cùng thư mục. Câu hỏi này dẫn cho hành vi tương tự như hầu như gì xảy ra khi Outlook ko được đặt cấu hình để auto xử lý thư.

Trên laptop của fan nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là bạn gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc thu hồi thất bại cùng cả thư nơi bắt đầu và thư bắt đầu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu fan nhận đang đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử trí thư như thể thư trước đó chưa từng được gọi và thu hồi thư thành công.


Bạn giữ hộ thư email đến một thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi thay thế bằng thư mới.

Một vào những điều tiếp sau đây sẽ xảy ra:

Nếu người nhận gọi thư thu hồi có quyền truy nhập phát âm đối với toàn bộ các mục trên thư mục nơi công cộng nhưng chưa đọc thư nơi bắt đầu thì việc thu hồi đã thành công xuất sắc và chỉ còn lại thư mới. Bạn, cùng với tư cách là người gửi, nhận được thông báo cho thấy việc tịch thu đã thành công.

Nếu người nhận đã đánh dấu thư cội là đang đọc, thì fan nhận sẽ được thông báo rằng việc thu hồi thất bại và chỉ gồm thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối với thư mục nơi công cộng mà mở thư thu hồi thì sẽ không thu hồi được và người tiêu dùng nhận được thông báo cho thấy thêm không tịch thu được. Cả thư cũ cùng thư mới vẫn còn đó trên folder công cộng.

Nếu tín đồ nhận hiểu thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ cách xử lý thư như thể thư chưa từng được hiểu và thu hồi thư thành công.

Trong folder công cộng, tín đồ đọc chứ ko phải người gửi có quyền đưa ra quyết định sự thành công xuất sắc hay chiến bại của việc thu hồi.


*

*
Laptop
Dell, Hp, Lenovo
*
PC Workstation
Dell, Hp, Lenovo
*
Linh kiện
Ram, ssd, hdd, ...

Thật là tai hại trường hợp như email mà chúng ta gửi gồm sai sót về ngôn từ hay gởi nhầm một email, bây giờ bạn yêu cầu cách tịch thu email đang gửi bên trên outlook hoặc gmail. Bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của máy Tính Trạm hướng dẫn cách thu hồi, hủy xóa, mang lại email đã gửi MS Outlook, tin nhắn mốt cách nhanh chóng.


Hiện nay, Gmail với Outlook là 2 loại thư điện tử thông dụng nhất, được sử dụng phổ thông. Mặc dù vậy, nhiều khi sự cấp tốc nhạy này lại làm cho mình phải gian khổ khi sẽ lỡ tay nhờ cất hộ đi câu chữ thư không ý muốn muốn, giữ hộ nhầm thư, đối kháng quan trọng cho người khác mà quan yếu nào sửa đổi hay lấy lại được. Đừng thừa lo lắng, bởi vẫn có công cụ cung cấp ta cách thu hồi email đang gửimà nội dung bài viết của trinamda.edu.vn bên dưới đây để giúp bạn.

1. Cách tịch thu email đã gửi trên Gmail

Gmail cung cấp cho những người dùng kỹ năng Hoàn tác khi gởi nhầm email nên sẽ là cách tịch thu email vẫn gửi thọ trong gmail có sẵn hữu ích. Để sử dụng anh tài này, phải bật trả tác nhờ cất hộ (Undo Send) hay nói một cách khác là tính năng Undo Send trong Gmail.

- phương pháp bật chức năng Hoàn tác giữ hộ (Undo Send)

Trong Gmail, bên trên cùng bên phải, nhấp vào thay mặt hình bánh răng (cài đặt) - download đặt. Các bạn sẽ nhìn thấy "Hoàn tác Gửi", lựa chọn thời gian bạn cũng có thể hủy, xóa email. Chỉ có những lựa lựa chọn là 5, 10, 20 và 30 giây (Chọn 30 giây là tốt nhất có thể nhé).

Tiếp theo đó Lưu nạm đổi.

*

Cách tịch thu thư vẫn gửi Gmail

- trả tác thư

Sau khi bật Hoàn tác gửi, e-mail của chúng ta cũng có thể được thu hồi trong thời gian đã cài đặt và không giữ lại dấu vết gì ở email người nhấn nữa. Đây là cách lấy lại email đã giữ hộ khá dễ.

Chúng ta quan giáp khi nhờ cất hộ thư, các bạn sẽ thấy thông báo Đã gởi thư đi của hệ htoonsg với tùy lựa chọn để trả tác hoặc coi thư. Nhấp vào hoàn tác để tịch thu email vẫn gửi gắng là chúng ta đã thực hiện chấm dứt cách thu hồi email đã gửi

2. Cách tịch thu email vẫn gửi vào Gmail bằng Dmail

Cách thu hồi email vẫn gửi bằng tài năng Undo Send ngơi nghỉ trên lập cập và hữu dụng. Tuy nhiên, nó lại có một điểm yếu đó đó là thời gian buổi tối đa 30 giây sau khi ấn gửi, thừa ngắn ngủi, và thường khoảng thời hạn này không kịp nhằm phát hiện ra lỗi sai (Nó bổ ích trong trường vừa lòng gửi sai add hay quên tệp gắn thêm kèm,...). Vì đó, có một biện pháp nữa nhằm xóa câu chữ emal gửi nhầm thì lại chính là sử dụng luôn tiện ích không ngừng mở rộng Dmail để chúng ta có thể làm bặt tăm email.

Thêm phầm mềm Dmail mang đến Chrome nhằm thực hiện giỏi hơn.

Sau khi thêm phầm mềm Dmail vào Chrome, bạn có thể thực hiện đặt lịch xóa e-mail (sau 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần,..) và nhất là xóa email đã gửi. Để xóa email đã gửi, các bạn kích vào biểu tượng Dmail → chọn Revoke e-mail → OK. Vậy là câu chữ của thư đã trở nên xóa trả toàn.

*

Cách tịch thu thư đã gửi bên trên Outlook

Kích vào biểu tượng Dmail -> Revoke Email->OK

Tuy nhiên, chỉ gồm nội dung của thư điện tử bị phá hủy, mất đi hoànt oàn. Tên fan gửi, tiêu đề, fan nhận và tệp tin thêm kèm vẫn còn đó ở hộp thư đến của đối phương. Bởi đó, các bạn cũng suy xét khi áp dụng cách tịch thu email đã gửi thọ trong gmail.

3. Cách thu hồi email đang gửi vào outlook

Trong loại e-mail Outlook, bạn cũng có thể thu hồi lá thư đang (trót) gửi bởi một thủ tục rất đối kháng giản, đã download sẵn.

Trước tiên, cần bấm chuột mục Mail, lựa chọn Favorite Folders > Sent Items. Form bên đề xuất sẽ liệt kê tất cả các thư vẫn nhỡ gửi. Các bạn bấm kép lên lá thư muốn thu hồi email sẽ gửi vào outlookđể mở nó lên.

Tiếp đó, các bạn hãy vào mục Actions > Recall This Message… cửa sổ hiện lên hỗ trợ các tuỳ chọn để bạn thu hồi lá thư đã gửi. Trên mục “Are you sure you want to”, bạn ghi lại chọn “Delete unread copies of this message” nhằm hệ thống auto thu hồi sản phẩm gửi nhầm mang đến bạn.

Tuy nhiên, không phải lá thư làm sao cũng hoàn toàn có thể thu hồi được, vị MS Outlook hiện nay chỉ có chức năng thu hồi những lá thư mà đối tượng người sử dụng chưa đọc. Vì thế, chúng ta cũng nên thiết lập cấu hình để hệ thống báo cho chính mình trong trường vừa lòng thư sẽ được tịch thu hay không thu hồi, bằng phương pháp đánh dấu lựa chọn “Tell me if recall succeeds or fails for each recipient”. Cuối cùng, dấn OK nhằm xác nhận.

Huỷ thư

Việc huỷ thư vẫn giống một dạng thư điện tử tất cả lệnh huỷ trong outlook cũng có tính năng thu hồi mail outlook.

Sau lúc gõ xong phần câu chữ lá thư, bạn chọn Options -> Delivery opitions.

*

Thu hồi thư đang gửi outlook

Đến bước ghi lại chọn Expires after rồi định thời gian huỷ thư – tựa như như định thời hạn gửi thư sau này vậy, thường đã hủy luôn không thể vết. Chọn xong, các bạn nhấn OK để xác nhận và thừa nhận Send nhằm gửi thư đi.

Xoá thư sẽ gửi

Bạn mong muốn xoá lá thư đã gửi lầm cho người khác, tuyệt sửa lại ngôn từ thư sẽ gửi đi, dù không hẳn là cách thu hồi email đang gửi tuy thế mà cũng rất ổn.

Bước 1: các bạn cũng mở lá thư vẫn gửi xong, rồi vào kích hoạt > Recall This Message…

Bước 2: Khi cửa sổ hiện ra, tích dấu chọn “Delete unread copies và replace with a new message” để khối hệ thống thu hồi lại thư vào outlook vẫn gửi và sửa chữa thay thế bằng lá thư mới.

Hoặc tấn công dấu chọn thêm “Tell me if recall succeeds or fail for reach recipient” nhằm nhận thông báo về kết quả chuyển đổi thư đang gửi đi.

Bước 3: nhận OK nhằm kết thúc. Ngay sau đó, cửa sổ soạn thư sẽ hiện ra và chúng ta viết lại nội dung bắt đầu cho lá thư dã giữ hộ đi. Cuối cùng, bấm Send để gửi lại.

trinamda.edu.vn hi vọng với cách tịch thu email vẫn gửi trên các bạn hoàn toàn dễ dàng sửa chữa sai trái của mình.

Bài viết liên quan