Đơn vị khám phụ - sản Ncủa cơ sở y tế Từ Dũ là đơn vị khám dịch vụ.Các dịch vụ được tiến hành gồm: thăm khám thai, thăm khám phụ khoa, khám nhũ, khám sàn chậu, thăm khám tiền mãn ghê - mãn kinh.

Bài viết này sẽ lí giải bạn chi tiết vềkhám thai & khám phụ khoadịch vụ tại bệnh dịch viện.

Khi khám thai / đi khám phụ khoa thương mại dịch vụ bạn mang lại địa điểm: